Göteborg håller ställningen i riksdagsvalet

Anna Johansson, förstanamn på riksdagsvalsedeln i Göteborg:
Vilken fantastisk valrörelse vi socialdemokrater i Göteborg har gjort där vi har samtalat med mer än 120 000 göteborgare genom att knacka dörr, besöka arbetsplatser, ha dialogmöten, ringa med mera.

Efter valnattens preliminära valresultat kan vi konstatera att det kommer krävas samarbete för att bilda en ny regering. Vi socialdemokrater är beredda att samarbeta för Sveriges bästa, men aldrig genom att ge Sverigedemokraterna något som helst inflytande.

Trots högervindar över hela Europa och ett förändrat politiskt landskap så har vi socialdemokrater hållit ställningarna, det är glädjande. Enligt den preliminära rösträkningen för riksdagsvalet i Göteborg ligger vi kvar på oförändrat 23,9 procent. Det betyder att drygt 80 000 göteborgare har tagit en socialdemokratisk riksdagsvalsedel, fler än vid förra valet.

Nu får vi avvakta tills den slutgiltiga sammanräkningen är klar, och sedan påbörjas arbetet med att förvalta resultatet. För min egen del unnar jag mig idag att känna både tacksamhet och ansvar för det förtroende som så många väljare visat oss. Arbetet för ett tryggare Sverige fortsätter!

———-

Mattias Jonsson, andraanamn på riksdagsvalsedeln i Göteborg:
Jag vill tacka alla kamrater för ett fantastiskt arbete i valrörelsen. Vi socialdemokrater ökar antalet röster i Göteborg till drygt 80 000 och som det verkar behåller vi våra fyra riksdagsmandat i Göteborg. Det är tack vara fackens fantastiska insatser, det är dörrknackningar, torgmöten och SSU som gjort stordåd. Vi ska vara stolta över vad vi åstadkommit när många ansåg oss uträknade. Tack alla.

Det viktigaste nu är att försöka bilda majoritet i riksdagen för att genomföra det vi gick till val på om höjda pensioner, familjevecka, fler anställda i polisen och välfärden. Vi har den här mandatperioden lagt grunden för en stark ekonomi, 300 000 fler är i arbete och vi har investerat i välfärden. Vi vill att det ska komma alla till del.

———-

Gunilla Carlsson, tredjenamn på riksdagsvalsedeln i Göteborg:
För mig har denna valrörelse har inneburit fantastiska veckor med många engagerade medlemmar. Resultatet av detta engagemang är att vi socialdemokrater genomfört en stark valkampanj. Vi bibehåller vår ställning som landets största politiska kraft. Vi tar tydlig ställning mot högervindarna i politiken, vi står upp för ett samhälle för alla och att vi inte kommer att bidra till att ge rasismen inflytande över politiken.

Jag förutsätter att de partier som lovat svenska folket att inte ge Sverigedemokraterna något inflytande kommer hålla det löftet och att arbetet framöver kommer att fokusera kring att göra Sverige tryggare och starkare, för alla.

———-

Johan Büser, fjärdenamn på riksdagsvalsedeln i Göteborg:
Socialdemokraterna i Göteborg var uträknade. I opinionsmätningar lokalt var vi ett par gånger bara tredje och fjärde största parti. Sen satte vi igång. Vi genomförde vår samtalskampanj, knackade dörrar, ringde samtal, mötte folk på gatan, gjorde arbetsplatsbesök, pratade med familj, grannar och vänner. Vi mobiliserade så att valdeltagandet ökade i alla stadsdelar, inte bara några. Vi blev utan tvekan det största partiet och vi håller ställningarna i Göteborg! Skillnaden gjordes av alla SSUare, fackligt aktiva och ideellt engagerade som tog fighten.

Tack alla partivänner för allt arbete! Nu kavlar vi upp ärmarna och bygger vidare på det starka samhället!

 

facebook Twitter Email