Göteborgs medlemmar kräver en mer solidarisk värld

Nästa partikongress, 2021, ska kongressombuden besluta om ett internationellt program som ska ligga till grund för partiets internationella politik med riktning till 2030. Nu har partimedlemmar i Göteborg slagit sina kloka huvuden ihop och arbetat fram inspel som har skickats in till arbetsgruppen via distriktsstyrelsen.

Socialdemokratin ska föra en internationell politik som grundar sig i de värderingar vi byggt vårt parti på. Vår utrikespolitik har våra värderingar som utgångspunkt, solidaritet, frihet och jämlikhet samtidigt som situationen i vår omvärld samt framtiden behöver svar. Folkrätten och mänskliga rättigheter har i alla tider varit ledstjärnor i socialdemokratisk utrikespolitik och ska fortsätta vara det.

Trots rådande pandemi har Göteborgs partidistrikts internationella utskott anordnat digital verksamhet där alla partimedlemmar har varit inbjudna och blivit inspirerade samt arbetat fram konkret politik. Ett klimathackathon för att hitta lösningar på klimatutmaningen. Ett möte tillsammans med LO-väst för att diskutera hur arbetare i hela världen ska få schysta arbetsvillkor och en lön som går att leva på. Ett möte där medlemmar fick rösta fram de tre viktigaste områdena inom internationell politik som de sedan fick arbeta fram förslag kring.

Alla kloka inspel och politiska förslag samlades upp och bakades ihop till en text som skickades till partiets internationella arbetsgrupp. Johan Büser, ordförande i det internationella utskottet, tycker att det har varit en spännande process att alla medlemmar har inkluderats för att påverka partiets nationella politik. ”Att under rådande omständigheter ändå hitta sätt för medlemmar att påverka partiets nationella politik har varit utmanande men väldigt kul. Jag är riktigt stolt över Göteborgs inspel och hoppas att många av vår kloka förslag till internationella politik med fokus på solidaritet och klimatutmaningen fångas upp och ingår i arbetsgruppens förslag till det internationella programmet.”

facebook Twitter Email