Göteborgarna förtjänar högre ambitioner för sin hälso- och sjukvård!

Högerstyret i regionen klarar inte av att uppfylla de vårdgarantier som finns både nationellt och lokalt. Åratal av underskott och tuffa besparingsåtgärder har resulterat bland annat i för långa köer på Sahlgrenska. Det är inte hållbart – ingen ska behöva oroa sig över om de eller deras nära och kära får vård i tid den dagen de behöver det.

Socialdemokraternas förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2020 hade gett bättre förutsättningar för göteborgarnas vård genom att bland annat tilldela mer pengar till hälso- och sjukvårdsnämnden. För oss socialdemokrater har fokus hela tiden varit att ge sjukhusen rimliga förutsättningar att bedriva en tillgänglig, patientsäker och jämlik vård. Med hänvisning till detta deltar inte Socialdemokraterna i beslutet om detaljbudget för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2020.

Hälso- och sjukvården behöver ett handlingskraftigt styre som ger de förutsättningar och resurser som krävs. Vi förutsätter därför att den styrande minoriteten i nämnden framöver söker breda överenskommelser i dialog för att säkra en god vård av hög kvalitet för alla.

facebook Twitter Email