”Göteborg ska bli tryggt, jämlikt och fossilfritt”

Göteborg behöver vävas ihop som stad, miljö- och klimatförändringarna kräver ökade insatser och investeringsbehoven är stora till följd av utvecklingssprång och demografi. Som tur är har vi ett positivt ekonomiskt läge och i fokus för budgeten 2018 är jämlikhet, trygghet och offensiva satsningar för en fossilfri stad.

Sådana här tillfällen känns alltid extra högtidligt att få presentera budgeten. Vi är övertygade om att denna budget är ett steg i rätt riktning mot ett tryggt, jämlikt och fosilfritt Göteborg
Ann-Sofie Hermansson 

Här hittar du en kortversion av budgeten: Budget 2018

facebook Twitter Email