Glädjande skolresultat för Göteborg

Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Göteborg
22 juni 2016

Idag har de preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2016 i Göteborgs skolor blivit klara.  ?Det är glädjande att andelen elever med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9 ökar med två procentenheter? säger Ali Moeeni, ordförande för Angereds stadsdelsnämnd . ?Det visar på framgången med den svenska modellen som börjar med en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Skolan ska ge alla barn en god chans och minska klyftorna i samhället- inte öka dem.?

Följande framgår av redovisningen:

  • Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9 ökar med två procentenheter
  • Det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ökar
  • Betygsresultaten förbättras i 8 av 10 stadsdelar
  • Flickornas betygsresultat förbättras mer än pojkarnas
  • Det har betydelse för stadsdelarnas resultat om nyanlända elever (som varit i Sverige kortare tid än fyra år) tas med eller inte
  • Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6 sjunker med en procentenhet

Men det finns fortfarande stora utmaningar i Göteborg. Cirka 30 procent har inte gått ut skolan med godkända betyg.

?Ökade kunskaper är det viktigaste i skolan. Elever, lärare och föräldrar har ett gemensamt ansvar för att skolarbetet ska gå först. Före Netflix, före kompisar, före sociala medier. Göteborgs elever behöver studiero och ordning och reda i klassrummet. Därför investerar vi i Göteborg i lärarna och i fler vuxna i skolan. Så bygger vi samhället starkare och stärker den svenska modellen? säger Ali Moeeni.

 

Presskontakt:
Ali Moeeni, ordförande för Angereds stadsdelsnämnd, tel 0725-713822
Claes Wennberg, ombudsman Socialdemokraterna, tel 0708-146673

.

facebook Twitter Email