Glad påsk önskar Mattias Jonsson!

Efter en intensiv och arbetsam tid för oss socialdemokrater i Göteborg har vi nu några sköna lediga dagar framför oss. Själv hoppas jag på lite extra tid med familjen och en värmande vårsol. Medan de flesta av oss är lediga tänker vi också på dem som arbetar under våra högtider på bl a våra sjukhus, äldreboenden och blåljuspersonalen. Utan dessa hjältar skulle Sverige stanna.

På årskongressen valdes en ny distriktsstyrelse. Den har redan påbörjat arbetet med att fortsätta utveckla partidistriktet i enlighet med den tidigare styrelsens intentioner. Jag är oerhört glad att Amalia Rud Pedersen valts till vice ordförande och att Birgitta Nesterud tar på sig ansvaret som andra vice ordförande. Studieansvarig för distriktet är Ullakarin Näslund och kassör Claes Wennberg. Vidare återinfördes titeln facklig-politisk ombudsman på partiexpeditionen.

Som jag lyfte fram i mitt installationstal så har vi ett bekymmer med för låga medlemstal. Vi behöver bli fler medlemmar och inte minst fler kvinnor. Men vi tappar också i förtroende bland LO-medlemmar. På vårt första möte beslutade vi oss att tillsätta två arbetsgrupper för att arbeta på djupet med just detta . Gruppen om hur det blir fler medlemmar leds av Amalia och en om hur den facklig-politiska verksamheten stärks leds av Kristofer Bergman. Det är nödvändigt att vi fortsätter fokusera på medlemsvärvning och att stärka vår organisation. Vårt eget parti är det enda vi själva äger.

Shabaz Khan har sedan tidigare meddelat att han vill lämna kommunstyrelsen. Vår valkommitté föreslår nu Viktoria Tryggvadottir som nytt oppositionsråd i staden. Det är ett glädjande besked och ett riktigt bra förslag. Viktoria är en driven lagspelare som företräder en ny generation politiker med nya perspektiv, inte minst om hur kvinnor och män ska få samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden.

Det är viktigt att vi ständigt utvecklar och anpassar vår politik utifrån vår tids utmaningar. Därför har partidistriktets politikutvecklingsutskott startat sitt arbete. Läs mer i detta utskick om de två första mötena som politikutvecklingsutskotten inbjuder till.

Slutligen så är Europaparlamentsvalrörelsen nu i full gång med bara 48 dagar kvar tills valdagen den 26 maj. För nu är det dags att ta ställning. Det EU som skapades för att bygga fred, bekämpa extremism och skapa välstånd är hotat. Vi behöver igen fokusera på det viktigaste som krafttag för trygghet, jobb och välstånd. Din insats är viktig.

Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar en riktigt Glad Påsk. Ta vara på er.
Mattias Jonsson, ordförande Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email