Ge unga möjlighet att gå direkt till folkhögskolan

För att ge alla unga det stöd de behöver vill vi att det ska bli möjligt att gå direkt till folkhögskola från grundskolan för att läsa gymnasieutbildningen skriver Gunilla Carlsson och Ibrahim Baylan.

Sverige har länge kännetecknats av att vara en kunskapsnation som rustat ungdomar för arbetslivet. Men utvecklingen går åt fel håll. Resultaten sjunker och klyftorna mellan elever och skolor ökar.

Samtidigt ser vi hur efterfrågan på gymnasieutbildad arbetskraft växer. En genomförd gymnasieutbildning är numera en förutsättning för ungdomar ska kunna få ett jobb. För att minska ungdomsarbetslösheten vill vi socialdemokrater att gymnasieskolan görs obligatorisk upp till 18 år.

I dag går de allra flesta vidare till gymnasiet, men många hoppar av under det första eller andra studieåret. Trots att avhoppen länge har legat på en hög nivå har regeringen valt att inte göra något åt problemet.

I stället har de sänkt kunskapskraven och tagit bort den tidigare obligatoriska högskolebehörigheten på yrkesprogrammen. Det är fel väg att gå – Sverige behöver mer utbildning, inte mindre.

Studieavbrott medför negativa konsekvenser för såväl individen som samhället i stort, och att motverka avbrott är därför angeläget. För att minska avhoppen från gymnasieskolan – och ge alla unga det stöd de behöver för att nå en gymnasieexamen – föreslår vi att det ska bli möjligt för den som vill att gå direkt till folkhögskola från grundskolan för att läsa gymnasieutbildningen.

Folkbildningen har lång erfarenhet av att anpassa undervisningen efter deltagarna och utgå ifrån deras individuella förutsättningar och erfarenheter. Det har medfört att folkhögskolan har återfunnit lusten till lärande hos många av dem som inte lyckats inom gymnasieskolan.

Folkbildningens metoder och förmåga att vända skolmisslyckanden till framgång kan vara en mycket framgångsrik väg för elever som har svårt att nå målen och därmed riskerar avhopp. Men den vägen är stängd i dag.

Åldersgränsen på 18 år för de allmänna kurserna på folkhögskolan gör att eleverna tvingas att först misslyckas inom det offentliga skolsystemet. Vi vill ändra på det.

Samhället och skolan måste ta ett större ansvar och ställa krav på att alla elever ska klara gymnasiet. Men då behövs det både fler vägar att nå en gymnasieexamen, rätt stöd och förutsättningar för att eleverna ska kunna lyckas. Det är nödvändigt för att ungdomar ska kunna känna framtidstro och för att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020.

GUNILLA C CARLSSON Ordförande (S) i riksdagens kulturutskott
IBRAHIM BAYLAN Vice ordförande (S) i riksdagens utbildningsutskott

 

Publicerad på GT debatt 16 april 2014

 

facebook Twitter Email