Göteborgsbänkens riksdagsmotioner 2015/2016

Göteborgs riksdagsledamöter Johan Büser, Shadiye Heydari, Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson har i år lämnat in 35 riksdagsmotioner. Flera har initierats av socialdemokratiska medlemmar och föreningar, andra av enskilda medborgare eller organisationer. De har alla en sak gemensamt – att bygga ett bättre Sverige. För alla. 

 

Mattias Jonsson vill avskaffa åttaårsregeln för gymnasiebetygs giltighet. Läs motionen i sin helhet här

Shadiye Heydari skriver om hur samhället kan stötta föräldrar med funktionshindrade bar. Läs motionen i sin helhet här

Johan Büser motionerar om att Sverige ska erkänna staten Västsahara. Läs motionen i sin helhet här.

Gunilla Carlsson & Mattias Jonsson föreslår en rätt till heltidsarbete. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser vill att regeringen satsar mer på miljövänliga elfordon. Läs motionen i sin helhet här

Mattias Jonsson kräver att den som skadar sig på jobbet ska prövas för rätt till ersättning tidigare. Läs motionen i sin helhet här.
 
Shadiye Heydari vill utveckla samordningsförbunden. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser skriver om hur regeringen bör stötta den sociala ekonomin. Du kan läsa motionen i sin helhet här

Gunilla Carlsson & Mattias Jonsson vill att bevakning & beviljande av extra övertid åter blir Arbetsmiljöverkets ansvar. Läs motionen i sin helhet här.

Shadiye Heydari motionerar om att staten måste bistå funktionshindrade föräldrar. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser motionerar om en tidsbegränsning av allmän visstidsanställning. Läs motionen i sin helhet här.

Mattias Jonsson & Gunilla Carlsson vill införa en företrädelserätt till återanställning för anställda som sägs upp. Läs motionen i sin helhet här.

Gunilla Carlsson motionerar med flera västsvenska riksdagsledamöter om en näringslivspolitik för Västsverige. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser vill att regeringen inför programmering som ämne i grundskolan. Läs motionen i sin helhet här.

Mattias Jonsson menar att regeringen bör se över lagstiftningen gällande bemanningsföretag & andra bolag inom samma koncern. Läs motionen i sin helhet här.

Shadiye Heydari & Johan Büser vill att elever med funktionsnedsättningar fortsatt ska garanteras särskilt pedagogiskt stöd. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser m.fl. motionerar om att regeringen bör ge lärare fler verktyg i arbetet mot mobbning & öka lärarutbildningens normkritiska inslag. Läs motionen i sin helhet här.

Mattias Jonsson m.fl. kräver att Lagen om anställningsskydd (LAS) förändras och undantaget från turordningsreglerna tas bort. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser m.fl. uppmanar regeringen att förstärka & förbättra förlossningsvården. Läs motionen i sin helhet här

Shadiye Heydari m.fl. uppmanar regeringen att erkänner det kurdiska folkets rätt till självbestämmande. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser m.fl vill att politiska ungdomsförbund ska få ökade möjligheter att vistas på skolor. Läs motionen i sin helhet här

Mattias Jonsson m.fl. menar att regeringen bör se över möjligheten att tillsätta ett nytt trafikskadeorgan. Läs motionen i sin helhet här.

Shadiye Heydari m.fl. vill att regeringen ser över möjligheten utbilda lärare och elever om barnkonventionen. Läs motionen i sin helhet här

Johan Büser m.fl. lyfter vikten av högre utbildning för arbetsmarknaden i Västsverige. Läs motionen i sin helhet här.

Shadiye Heydari m.fl. motionerar om att öka insatserna mot hot och hat på internet. Läs motionen i sin helhet här.

Johan Büser m.fl. lyfter vikten av högre utbildning för arbetsmarknaden i Västsverige. Läs motionen i sin helhet här.

Shadiye Heydari m.fl. motionerar om att tillgängliggöra kunskap om lekterapi för fler. Läs motionen i sin helhet här

Mattias Jonsson m.fl. vill förbättra studenters villkor vid sjukskrivning. Läs motionen i sin helhet här.

Gunilla Carlsson m.fl. vill se en översyn av det aktiva stödet till spelberoende medborgare. Läs motionen i sin helhet här.

Shadiye Heydari m.fl. uppmanar regeringen att begränsa alkoholreklamen. Läs motionen i sin helhet här

Mattias Jonsson m.fl. motionerar om att förlänga den avgiftsfria tandvården. Läs motionen i sin helhet här

Shadiye Heydari m.fl. menar att FN:s barnkonvention med tillägg implementeras som svensk lagstiftning. Läs motionen i sin helhet här.
 
Mattias Jonsson menar att regeringen bör arbeta för minskad användning av plastpåsar. Läs motionen i sin helhet här.

Shadiye Heydari m.fl. vill att spelreklamen begränsas på såväl nationell som europeisk nivå. Läs motionen i sin helhet här

Mattias Jonsson m.fl. uppmanar regeringen att se över lagstiftningen gällande funktionshindrades tillgänglighet i samhället. Läs motionen i sin helhet här.

 

facebook Twitter Email