Göteborgs unga ska kunna ha en egen bostad

 

Alla ska ha rätt till ett schyst boende. Så är det inte i dag. Bara i Göteborgsområdet, står 36 300 unga med packad flyttlåda – utan någon lägenhet att flytta in i. Och den borgerliga regeringen står handfallen – nyligen presenterade den sin 66:e bostadspolitiska utredning.

 

Av Linus Glanzelius (distriktsordförande SSU Göteborg) och Gabriel Wikström (förbundsordförande SSU). Publicerad på GT debatt.  

 

För oss unga socialdemokrater har det räckt med en enda utredning för att komma fram till konkreta förslag. Hösten 2013 tillsatte SSU en bostadspolitisk arbetsgrupp vars resultat mynnade ut i 20 konkreta reformförslag. Nedan presenterar vi tre av de dem:

Lika ekonomiska villkor. Bristen på hyresrätter hänvisas ofta till att det saknas resurser till att bygga. Det är helt enkelt mer lönsamt att bygga bostadsrätter än hyresrätter. Därför föreslår vi bland annat en ny fastighetsskatt, nedtrappade ränteavdrag och förändrad reavinstbeskattning samtidigt som rot-avdragen tas bort.

Ökat politiskt ansvar. Bostaden är inte vilken vara som helst, utan en social rättighet och en förutsättning för att människans vardag ska fungera. Därför måste politiken och inte marknaden styra bostadspolitiken. Därför föreslår vi bland annat att bostadsförsörjningslagen skärps, att ansvarsfördelningen förtydligas och att en byggbonus införs.

Reformerad plan och process. Den svenska planprocessen har kritiserats för att vara långdragen och komplicerad. Vi föreslår därför att kommunen klart och tydligt ska ange hur många bostäder som ska vara hyresrätter när detalj- planen utformas.

Bostadsbyggandet är en av politikens viktigaste och svåraste uppgifter, men lösningen är varken borgerlig avpolitisering eller marknadshyror. Och knappast heller ytterligare en utredning. Politiken måste inriktas på att lösa de många olika utmaningar och den obalans som råder. De förslag vi presenterar är ett första steg mot att alla unga göteborgare ska kunna ha en egen bostad senast 2022.

 

Linus Glanzelius Distriktsordförande SSU Göteborg
Gabriel Wikström Förbundsordförande SSU

 

facebook Twitter Email