Göteborgs hamn är viktig för hela Sveriges tillväxt

”Göteborgs hamn är central för svensk sysselsättning och tillväxt. Staten måste ta ansvar för den nödvändiga fördjupningen av hamnen och säkra kapaciteten. Kostnaden är stor, men samhällsnyttan är större.”

Det skriver de västsvenska riksdagsledamöterna Johan Büser, Catharina Bråkenhielm, Mikael Dahlqvist, Monica Green, Petter Löberg, Maria Andersson Willner och Adnan Dibrani i Dagens Samhälle.

De skriver vidare: Regeringen föreslår i infrastrukturpropositionen att investera 622,5 miljarder kronor under åren 2018-2029 i infrastruktur. I propositionen fastslår regeringen att ?Grundprincipen för investeringsåtgärder i allmänna farleder och slussar bör vara att staten ansvarar för finansiering av investeringsåtgärder fram till hamnområdesgränsen.? Göteborgs hamn spelar en avgörande roll för den totala svenska exporten, tillväxten och sysselsättningen. Vi förstår att man vill utreda frågan vidare, vilket även föreslås i propositionen, men vi förväntar oss att staten tar ett ansvar för finansieringen som motsvarar hamnens betydelse för Sverige och övriga Skandinavien. Därför behöver staten ta ansvar för hela finansieringen ? inte bara fram till hamnområdet.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.

 

.

facebook Twitter Email