Göteborgs äldre går före privata vinstintressen

Vi sätter välfärden för Göteborgs äldre före LOV och privata vinstintressen.

Socialstyrelsens uppföljning visar att möjligheten att välja utförare inte är särskilt efterfrågad. De flesta av de som har hemtjänst i kommuner med LOV (Lagen om valfrihetssystem) har inte gjort ett aktivt val. De äldre fördelas till företagen via turordningslista eller tombola. Många äldre saknar orken och handlingskraften att ta det ansvar som LOV lägger på de egna axlarna. Bara fyra procent har gjort omval och av dem har var fjärde tvingats till det för att utföraren har gått i konkurs.

–  I Göteborg har vi inte infört LOV i hemtjänsten och det är vi tacksamma för i dag. Det är fullständigt obegripligt att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna blundar för de missförhållanden som uppdagas och fortfarande kräver LOV i Göteborg.

– Nyligen hade vi skandalerna i kranskommunerna med hemtjänstföretaget Care Together, där ägarna plockat miljoner ur verksamheten, lämnat äldre vind för våg och struntat i att betala löner till personalen, säger Anna Johansson.

– Hela idén med LOV bygger på att den äldre kan välja bort det som inte håller måttet. Om inte det fungerar i praktiken, om de äldre inte har kraften att göra det, faller ju hela systemet, säger Anna Johansson.

 – I Göteborg tackar vi Socialdemokrater nej till LOV. Istället har vi inlett ett genomgripande reform- och moderniseringsarbete av hemtjänsten med helt nya system för biståndsbedömning, verksamhetsplanering och genomförande, säger Anna Johansson. Det handlar om att utveckla Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande, höja kvaliteten i tjänsterna samt öka bemanning, kompetens och kvalifikationsgrad i yrket för de som arbetar direkt med de äldre. 

facebook Twitter Email