Göteborgarna tjänar på den svenska modellen

Sveriges välfärdspolitik är välkänd i världen och ses som ett föredöme vad gäller jämlikhet och jämställdhet. Men på senare år har otryggheten i landet ökat. Arbetslöshet och hopplöshet har blivit vardag för alltför många. Nedskärningarna som en följd av åttaårigt borgerligt styre har ökat klyftorna mellan människorna. Krig, terrorism och en global flyktingkris försvårar situationen än mer.

Samtidigt har Sverige enorma styrkor. Nu ser vi äntligen hur exporten växer, tillväxten ökar och allt fler unga får sitt första jobb i hela landet. I Göteborg ökar exporten tre gånger snabbare än i övriga landet, samtidigt som antalet jobb ökar med 47 procent. Möjligheterna är stora att återskapa den framtidstro som många tappat både i staden och nationellt.

Nyckeln och den tveklöst viktigaste arbetsuppgiften är att fortsätta utveckla den svenska modellen. Hårt arbete, stark välfärd och ett land som håller ihop ligger bakom framgången. Tillsammans står vi starka. Vår svenska modell ger dig chansen att leva det liv du drömmer om ? och den ligger till grund för att känna stolthet inte bara för Göteborg utan hela Sverige.

Den svenska modellen är dock ingen självklarhet. Nu attackerar Moderaterna tillsammans med andra borgerliga partier Sveriges välfärd, jämlikhet och jobb. De ropar på nya skattesänkningar som leder till nya nedskärningar. Försämrade löner och arbetsvillkor är en del av den borgerliga politiken. Flyktingkrisen används nu som ursäkt för att genomföra otrygghetspolitiken. Sverigedemokraterna stödjer dem, och försöker slå mot sammanhållningen som gör Sverige starkt.

Därför genomför den socialdemokratiskt ledda regeringen steg för steg det största investeringsprogram Sverige sett under 2000-talet med insatser i jobb, skola, välfärd och bostäder. Arbetet i Göteborg är redan påbörjat. Samtidigt kommer vi se till att Sverige har en ordnad och reglerad invandring. De som får avslag ska återvända, och vägen till jobb ska kortas för dem som får stanna. Så skapar vi en svensk modell att lita på.

Genom vårt riksdagsarbete kommer vi därför jobba för att skapa framtidstro i Göteborg och resten av landet. Sveriges styrkor ska utvecklas, inte avvecklas. Därför tar vi striden om den svenska modellen!
Mattias Jonsson (S)
Gunilla Carlsson (S)
Johan Büser (S)
Shadiye Heydari (S)

Riksdagsledamöter för Göteborg

 

.

facebook Twitter Email