Göteborgarna får visa vägen i arenafrågan

För att Göteborg ska kunna behålla sin position som evenemangsstad krävs nya investeringar. Vi kommer därför att ta nästa steg och påbörja arbetet med hur Scandinavium ska ersättas när den tjänat ut. Utgångspunkten ska vara göteborgarnas intressen, skriver bland andra Ann-Sofie Hermansson (S), i GP Debatt, 9/3.

Det finns lika många åsikter som debattörer i frågan om stadens arenor. Men få har närmat sig kärnan: vilka behov och intressen är det egentligen som ska tillgodoses?

Göteborg är unikt i sin profilering som evenemangsstad. Utöver att vara en stad med flera arenor mitt i centrum, fungerar även
själva staden som arena. Stadsrummet öppnas årligen för evenemang som Way Out West, Göteborgsvarvet, Gothia Cup och Kulturkalaset.

Två miljoner besökare

Varje år besöker omkring två miljoner människor fler än 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av stadens arenor. Att det arrangeras hundratals evenemang i Göteborg bidrar till glädje och livskvalitet. Det genererar dessutom viktiga intäkter och nya jobbtillfällen inom handel, hotell- och restaurangnäringen och vid själva evenemangen.

Men vi kan inte bara leva på gamla meriter. Därför är det mycket viktigt att Göteborg fortsätter att utvecklas som hållbar evenemangsstad. Flera av stadens anläggningar börjar få svårt att hantera dagens evenemang som ställer allt högre krav på moderna och flexibla arenor.

För ett år sedan presenterade vi rödgrönrosa vår inriktning att Scandinavium behöver rustas upp för att kunna fortsätta fungera som en arena för kultur, idrott och konserter i minst tio år framöver. Nu är det dags att ta nästa steg och förbereda för hur Scandinavium ska ersättas.

Trots de ökade behoven är det viktigt att göra långsiktiga och kloka investeringar. Då staden står inför flera utmaningar i välfärden, så måste vi prioritera hårt bland stadens resurser. De misstag som gjorts i arenaprojekten i Stockholm och Malmö får inte upprepas. Där har kostnaderna blivit höga och invånarnas intressen delvis förbisetts.

Till skillnad från de borgerliga partierna som bara vill diskutera arenafrågan med näringslivet, vill vi inleda diskussioner med alla göteborgare. Därefter vill vi självklart samtala med fler relevanta aktörer såsom idrottsföreningar, kulturföreningar och näringsliv. Stadens evenemang ska inte bara handla om lönsamhet, utan om vad som är intressant för göteborgarna. Tyvärr saknas detta perspektiv i det borgerliga förslaget.

I dag finns det svårigheter att skapa evenemang som möter alla invånares behov. Det handlar om tillgänglighet för funktionsnedsatta, om att ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv och om utrymme för smalare inriktningar inom idrott och kultur. Samtidigt som elitidrotten ska ges rimliga villkor behöver det skapas bättre förutsättningar för breddidrotten och kulturen för att därigenom nå fler målgrupper. Som en viktig del i processen kommer vi därför att lyssna på göteborgarna för att samla in tankar och idéer.

Helhetsperspektiv

Framtida arenor ska inte bara möta idrottens och kulturens behov. De ska också tillföra ett mer levande stadsliv, bidra med fler arbetstillfällen och stärkt folkhälsa. För att utveckla staden ur ett helhetsperspektiv vill vi väva in fler bostäder, kontor och övriga verksamheter i planeringen.

Med demokrati, öppenhet och jämlikhet som ledord vill vi skapa mötesplatser där alla göteborgare känner sig välkomna och hittar evenemang av intresse ? oavsett kön, ålder eller ekonomiska möjligheter.

Vi vill fortsätta att bygga staden ur ett evenemangsperspektiv tillsammans med göteborgarna. Att behålla Göteborgs unika profilering som evenemangsstad kommer att kräva eftertanke och att vi vågar ompröva de normer som tidigare lett utvecklingen.

Vi ser fram emot en kreativ och öppen process som leder fram till en mer levande stadsmiljö och till att Scandinavium ersätts på bästa sätt.

Ann-Sofie Hermansson (S)

gruppledare

Daniel Bernmar (V)

gruppledare

Ulf Kamne (MP)

gruppledare

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

facebook Twitter Email