Göteborgare i regionstyrelsen

Socialdemokraterna i Västsverige beslutade idag vid representantskapet att föreslå göteborgarna Håkan Linnarsson som ordinarie ledamot i regionstyrelsen och Lena Malm som ersättare.

 

 

 

–          Jag känner mig hedrad att få detta uppdrag. Jag ska göra allt jag kan för att regionpolitiken ska fortsätta verka för en jämlik och sammanhållen sjukvård i världsklass för göteborgarna. Vi fick inte tillräckligt många röster i regionvalet vilket gör att vi får jobba i opposition, vilket kommer ställa andra krav på oss, säger Håkan Linnarsson.

 

 

 

 

 

 

–          Jag tackar för förtroendet. Nu går vi i opposition där vi ska forma en politik som får väljarnas förtroende 2018. Det finns utmaningar när regionens befolkning växer. Jag ska jobba för allas rätt till vård efter behov och en kollektivtrafik för göteborgarna att lita på.

facebook Twitter Email