Göteborg välkomnar fler flyktingar

Våra medmänniskor drunknar på farliga färder, barn spolas i land, eller dör i lastbilar på väg mot tryggheten. Flyktingarnas kris berör oss alla, vi måste stå upp för människovärdet och göra vad vi kan för att hjälpa till, skriver den rödgrönrosa ledningen i Göteborg.

Det känns fantastiskt att så många tusen människor väljer att gå ut och välkomna nyanlända. Tusentals som står upp för ett medmänskligt Europa. Tusentals som börjar omvärdera sina insatser, kunde jag ha gjort mer? Det är nu det vänder.

Vi uppmuntrar därför göteborgarna att öppna sina hem, att bli flyktingguide, gode män, familjehem eller skänka pengar till organisationer med 90-konton. Vi gruppledare för S, MP, V och Fi kommer nu att bidra med arvode från nästa kommunfullmäktigemöte till FN:s flyktingorgan UNHCR och uppmanar andra partier att göra likadant.

Arbetar allt hårdare

Göteborgs stad arbetar allt hårdare för att ta emot de nyanlända som kommer hit för att de ska kunna bygga upp en bra tillvaro i vår stad. Få tillgång till språket, god utbildning och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Trycket har varit extra hårt under sommaren. Det har varit svårt att finna lokaler, boenden och familjehem. Vi arbetar även för att motverka hemlöshet, hjälpa äldre, missbrukare, ja, alla utsatta som behöver stöd. Göteborgs stad tar sedan länge ett stort ansvar, något vi är stolta över. Vi önskar ett större deltagande från kommunerna runt omkring och välkomnar även regeringens initiativ att avskaffa flyktingvetot för att få fler kommuner att ta ansvar.

Vi är särskilt stolta över att kommunen lyckats hitta boende och skola för alla nyanlända under sommarens pressade situation. Antalet barn som kom ensamma till Göteborg ökade särskilt mycket under sommaren. Prognosen låg på att ta emot 500 ensamkommande barn på ett år, men bara under juli månad kom nästan 200. Nu räknar staden med att ta emot 900 i år.

Ska göra mer

Personalen i kommunen har gjort ett enastående arbete. Genom att skapa tillfälliga boenden i fler stadsdelar och uppmuntra till skolval över stadsdelsgränserna och mellan skolor sprider vi mottagandet över staden. Och mer ska vi göra. Göteborg satsar nu på tusen tillfälliga bostäder i moduler för både flyktingar, studenter och andra utsatta i bostadsbristens spår.

Runt 3 000 nyanlända beräknas komma till Göteborg i år. Det är dock få som kommer till Göteborg jämfört med alla de 60 miljoner människor som befinner sig på flykt i världen. Till EU:s gränser har det kommit cirka 350 000 migranter i år, det är mindre än 0,07 procent av EU:s befolkning.

Vi har nu sett nog av lik på stränderna. Vi har möjlighet att agera. Precis som Angela Merkel uttryckte det, kunde vi rädda bankerna ? kan vi rädda flyktingarna. Vi har gjort det förut. Under 1900-talet kom många från Andra världskrigets Finland, diktaturernas Latinamerika och från forna Jugoslavien. Vi kan göra det igen.

I debatten har det talats om en misslyckad integration. Men i andra länder utpekas Sverige som det land som lyckats med integrationen. Sverige sticker ut jämfört med andra länder. Enligt Migration Integration Policy Index, MIPEX, som varje år undersöker 38 länders integrationspolitik, ligger Sverige i topp när det gäller diskriminering, arbetsmarknad och återförening. De som flyttar hit får goda sociala, ekonomiska och demokratiska rättigheter.

Göteborg har alltid präglats av öppenhet mot världen. Staden byggdes av holländare och tyskar på 1700-talet. Utvecklades med kompetens från England och Skottland på 1800-talet. På 1900-talet växte ekonomin med arbetskraft från bland annat Italien, Grekland, Jugoslavien och Finland. Vi har länge tagit emot människor i behov av skydd från tortyr, förföljelse och krig, som var och en bidragit till det fina Göteborg vi lever i dag.

Gothenburg is open to the world, Refugees welcome!

Anneli Hulthén (S)

kommunstyrelsens ordförande och gruppledare

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd och gruppledare

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd och gruppledare

Stina Svensson (F!)

gruppledare

Publicerad i GP som debattartikel 10/9-15

 

.

facebook Twitter Email