Göteborg agerar för fungerande spårvagnar

Vid ett extrainsatt möte tog trafiknämnden i Göteborgs Stad i dag beslut om att vidta åtgärder för att få spårvagnarna M32 i trafik så fort som möjligt. Beslutet innebär att Göteborgs Stad påkallar ett skiljeförfarande gentemot Ansaldobreda och varslar om att häva ett tilläggsavtal om bland annat rostsanering.Johan Nyhus

 

? Vårt tålamod är slut. I flera år har vi förhandlat med Ansaldobreda, som inte har levererat enligt avtal. Vi vill ge göteborgarna en pålitlig och komfortabel kollektivtrafik med hög kvalitet. Men med den undermåliga kvaliteten från Ansaldobreda är detta inte möjligt. Därför varslar vi nu om att säga upp avtalet om rostsanering med Ansaldobreda och påkallar ett skiljeförfarande, säger Johan Nyhus (S), trafiknämndens ordförande.

 

Göteborgs Stad har köpt 65 spårvagnar från Ansaldobreda. Vagnarna har levererats mellan 2006 och januari 2013 och har allt sedan de levererades haft olika former av brister och produktionsfel, bland annat grava rostskador. Det har medfört att endast 35-40 av vagnarna är i trafik.

 

Tilläggsavtalet, som trafiknämnden nu har beslutat om att varsla om att häva, innebär bland annat att Ansaldobreda har åtagit sig att åtgärda de rostskadade spårvagnarna. Enligt avtalet ska 16 rostsanerade vagnar levereras till Göteborg innan utgången av 2015. Hittills har tre spårvagnar levererats, men ingen av dem håller tillräckligt hög kvalitet och kan därför inte sättas i trafik.

 

Även västtrafik har ställt sig bakom beslutet.

 

För mer information:

Shabaz Khan – 031-368 02 41
[email protected]

facebook Twitter Email