Göteborg 2070 – en framtidsvision

Framtidsvision Göteborg 2070. Perspektivet hisnar. Eller som Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande uttrycker det: ?Vi har alla drömmar. Visioner är drömmar formaliserade?.

De fem företagen AB Volvo, Volvo Cars, MTR, Skanska och Sweco, alla med förankring i Göteborg, presenterade i en grönskande trädgård i Almedalen sin framtidsvision för en gränslös Göteborgsregion. En region i stark tillväxt som fokuserar på människors behov av infrastruktur, boende, mötesplatser och resande.

?Till 2070 är det lika långt som jag levt idag? säger Anneli Hulthén. ?Om man tänker tillbaks på allt som hänt under den tiden så ser man lite av perspektiven. Affärerna stängde kl 14 på lördagar, HBT fanns inte som begrepp, mobiltelefoner var inte uppfunna … listan kan göras lång. Vi måste våga tänka nya och djärva tankar.?

Framtidsvisionen har fler delar:
– Navet i Skandinavien. Göteborg har 13 miljoner människor i sin närhet, mitt emellan Nordens huvudstäder. På en timme ska man kunna ta sig till Oslo eller Köpenhamn från Göteborg
– En sammanbyggd stad. Visionen är att 2070 ha byggt bort barriärerna i staden. Älven har blivit stadens nya centrum och staden har länkats samman vilket bidrar till social integration.
– Smartare boenden. Det sociala livet flyttar ut till gemensamma ytor. Vi köper inte varor i samma utstreckning utan hyr eller delar istället.
– En klimatsäkrad region. Nya ytor kommer till 2070 ha frigjorts för grönområden. Volvos självkörande bilar visar på möjligheterna. Tänk bilar på två plan genom Tingsstadstunneln.

Anneli Hulthén: ?Det viktigaste med 13-miljonersstaden där Köpenhamn, Göteborg och Oslo ingår är att arbetsmarknadsregionen blir så mycket större. Det kommer att underlätta både för företagen att hitta rätt kompetens och arbetslösa att hitta nya jobb.?

?Kom ihåg att den ljudlösa bussen som nu åker in i biblioteket på Frihamnen var en vision för bara två år sedan. Tack vare vår vilja och samarbete har det blivit verklighet i Göteborg. Men vi får inte bara fokusera på infrastruktur som egensyfte. Det ska underlätta för möten mellan människor. Jag vill se större mänsklig rörlighet. Både inom staden och mellan städerna. Förr var skolan en mötesplats för olika grupper. Det är den inte längre.

?Men vi får bestämma oss. Ska vi var få som är lika dana eller många med olika bakgrunder? Det krävs att vi bjuder in och öppnar upp staden om vi vill nå framgång? avslutar Anneli Hulthén.

facebook Twitter Email