Fritt wifi i staden med rödgrönrosa budget

.
Det rödgrönrosa styrets budget för 2016 innehåller en satsning på 2 miljoner kronor på fritt wifi. Tanken är att alla Göteborgare, men också besökare och andra som tillfälligt vistas i staden, ska kunna ta del av tjänster som staden erbjuder.


– Att alla har tillgång till internet är en viktig del av ett modernt samhälle, därför ska vi verka för att det ska finnas fri wifi i Göteborg. Nu börjar vi med att testa fritt wifi knutet till några platser och tjänster för att se hur vi kan göra vardagen enklare för de som bor i staden, driver företag eller är här som besökare. Det säger Conny Johansson (S), som är ansvarigt kommunalråd för Intraservice, konsument och upphandling.

I ett första steg ska stadens tjänster och ny teknik bli tillgänglig för fler genom att fri wifi knyts till några platser i staden och ett antal tjänster. Exempelvis kan e-tjänster som omsorg och hjälp samt turistinformation erbjudas genom fri wifi.

– Wifi som staden tillhandahåller ska finnas inte bara i centrala delar av staden utan även på lokala torg och andra mötesplatser runt om i staden, säger Ulf Kamne, gruppledare för MP

– Idag sker många demokratiska processer över nätet, fri wifi kan möjliggöra att grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser blir delaktiga i större utsträckning, säger Daniel Bernmar (V) ansvarigt kommunalråd för demokratifrågor.

– Att göra information mer tillgänglig i samhället är en viktig fråga för att öka jämlikheten, säger Stina Svensson, gruppledare Fi

 

 

Presskontakter:
Cecilia Dalman Eek (Pressekreterare Socialdemokraterna) 0706 55 48 59 [email protected]
Helena Munther (Pressekreterare Miljöpartiet) 0722 09 01 43 [email protected]
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet): 0704-30 02 77
[email protected]
Jonathan Hiller (Pressekreterare Feministiskt initiativ): 0708- 88 19 57
[email protected]

facebook Twitter Email