Framtidsinvesteringar för ett bättre Göteborg i S-budget

Klicka här för att läsa mer om budgetförslaget.

 


Anneli Hulthén skriver om socialdemokraternas förslag till budget för Göteborgs stad 2015.

Göteborg har utvecklats starkt och 92 procent av göteborgarna är nöjda med sin stad. Med vårt budgetförslag för 2015 vill vi fortsätta på den utvecklingen och investera för att Göteborg ska fortsätta vara regionens tillväxtmotor och bli en ännu bättre stad att leva i.

När vi idag presenterar vårt förslag till budget för Göteborg stad 2015 står framtidens investeringar i fokus. Trots en omvärld som präglas av massarbetslöshet och passivt borgerligt styre i både Sverige och EU, står sig Göteborg starkt som regionens tillväxtmotor. Med 90 000 fler jobb sedan år 2000, har Göteborgsregionen haft en starkare tillväxt på jobbsidan än både Stockholms- och Malmöregionen. Göteborgsregionen har under samma tidsperiod också haft den kraftigaste ökningen i lönesumman.

Befolkningen växer med två busslaster i veckan. Men tillväxt och utveckling är ingenting vi kan ta för givet och staden står inför kraftigt ökade investeringsbehov. Om Göteborg ska fortsätta utgöra regionens tillväxtmotor krävs investeringar. Det handlar om att investera i järnväg, broar, vägar och tunnlar, så att regionens konkurrenskraft stärks ytterligare. Det handlar om att investera i välfärdens lokaler, att bygga ut och renovera skolor och äldreboenden så att våra barn, unga och gamla kan lära och leva i bra miljöer. Det handlar om att fortsätta möta det globala klimathotet med investeringar som stärker vår konkurrenskraft och skapar jobb.

Ökar takten

Under 2015 vill vi göra investeringar i Göteborg på 3,6 miljarder kronor. Det är en ökning i investeringstakten med ca 140 procent i jämförelse med åren omkring 2010. Detta medför att utrymmet för andra satsningar under året är begränsat. Vi vill investera för framtidens Göteborg, men inte på bekostnad av stadens ekonomiska hållbarhet.

Vi lämnade 2013 bakom oss utan att ha ökat låneskulden och stadens kreditbetyg är urstarka hos kreditvärderingsinstituten. Vi kommer fortsätta ta ansvar för Göteborg. Under åren som har gått har mycket bra skett i staden. Vårt sätt att förflytta oss är förändrat, allt fler cyklar och åker kollektivt. Det är mindre trängsel för bilisterna och bussarna har numer egna körfält på vissa sträckor.

Den rödgröna majoriteten har också inrättat en utvecklingsfond och fördelat ut nära 30 miljoner kronor till de elva skolorna med sämst måluppfyllelse. Nyligen anslog vi 100 miljoner kronor till stadsdelarna för förebyggande socialt arbete. Vi har satsat på utflyktslekparker, byggt bort förskolekön, har flest 20-åringar med godkända gymnasiebetyg av storstäderna, kulturskolan välkomnar alla elever och vi är på god väg att reformera hemtjänsten och utveckla äldreomsorgen.

Jämställdheten kommer att fortsätta vara i fokus under 2015 och framåt. 2011?2015 kommer vi ha lagt totalt 370 miljoner kronor på jämställda löner och på lönesatsningar för kvinnodominerade yrken. Det har lett till att i Göteborgs Stad tjänar kvinnor 92 procent av det som männen tjänar. Siffran för riket är 88 procent. Vi kommer också att fortsätta arbeta för en bra arbetsmiljö. Det är vi som sätter stopp för utlasningar och ger rätt till heltidsanställningar.

Delad stad

Göteborg har utvecklats starkt, men vi har inte nått ända fram än. Delvis är Göteborg fortfarande en delad stad, där vissa stadsdelar är välmående och andra dras med strukturell arbetslöshet och sämre folkhälsa. Till stor del beror det på att regeringen fört en politik som snarare än att minska arbetslösheten ökat skillnaderna i samhället. I stället för att satsa på kompetenshöjande insatser som rustar arbetslösa för att ta de jobb som finns eller kommer, har Moderaterna fokuserat på sänkta skatter och att sänka ersättningarna i våra gemensamma försäkringar så att det ska göra ont att vara arbetslös. Med över 400 000 arbetslösa och 34 800 i Fas 3, är deras misslyckande totalt.

Göteborg behöver inte mer av borgerlig politik. Vi ser att göteborgarna är det mest värdefulla staden har. Därför föreslår vi fortsatta och ökade investeringar för att Göteborg ska utvecklas och bli ännu bättre för fler. Vi kommer inte att prioritera skattesänkningar framför välfärden. Vi vill fortsätta utveckla och förbättra skolan, vården och omsorgen. Men för oss handlar välfärd om mer än så. Det handlar också om att det finns lekplatser för våra barn att leka på, att det finns ett rikt utbud av bibliotek, kultur och mötesplatser. Hela 92 procent av göteborgarna är nöjda med sin stad. Det vill vi bygga vidare på, så att ännu fler vill bo, arbeta och studera här i framtiden.

Anneli Hulthén (S)
kommunstyrelsens ordförande

Även publicerad på GP debatt 13 maj 2014.

 

facebook Twitter Email