Framtiden(s) Göteborg

Som en del i vårt förnyelsearbete kommer vi att knyta medlemmar och S-föreningar närmare politiken och aktuella politiska frågor. Det här blir en möjlighet för beslutsfattare att få inspel från och att stämma av med partiorganisationen men även möjlighet för föreningar och enskilda medlemmar att vara med och påverka vår politik.

Vi kommer att arrangera ett antal möten där aktiva företrädare för partiet deltar och presenterar en aktuell fråga som ligger på bordet i någon av våra nämnder/bolag samt lägger fram förutsättningar och alternativ. Medlemmar har då möjlighet att komma med inspel.

Ett första möte hålls ikväll onsdag 5 juni. Då kommer vårt kommunalråd Viktoria Tryggvadottir och besöker Linnéstadens S-förening för att vara med och samtala om aktuella stadsbyggnadsfrågor i området. Bland annat linbanan, Masthugget och Skeppsbron.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/364426811092379/

OBS! Mötet är internt och öppet för alla distriktets medlemmar.
Vill du bli medlem blir du det på: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/

Var? Viktoriahuset (Hagabiohuset)
När? Onsdag 5 juni kl 18

facebook Twitter Email