Framtidens äldreomsorg utvecklas i Göteborg

? En bra äldreomsorg är en samhällsfråga på många plan. Ett jämlikt och jämställt samhälle är beroende av en god äldreomsorg. Idag vet vi att nära 200 000 personer, mest kvinnor, arbetar deltid för att ta hand om äldre. Så kan vi inte ha det. Alla ska ha samma förutsättningar för att kunna heltidsarbeta och få en bra pension. Ytterst handlar det om att alla ska kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro, säger Marina Johansson (S) kommunalråd med ansvar för äldre.

Nu startar den största reformen av hemtjänsten som har gjorts i Göteborg. Målet är ökat inflytande för de äldre.

? Ökat inflytande handlar till exempel om att man själv ska kunna bestämma vilka tjänster man vill ha. Rent konkret kan det handla om att man normalt kanske har hjälp med att städa, men om man vill ska man kunna byta det mot att till exempel personalen lagar mat eller följer med ut på en promenad istället, säger Marina Johansson.

Redan idag kan man göra en del omval inom hemtjänsten, den så kallade Göteborgsmodellen. Tanken är att man i framtiden ska kunna byta ut så mycket man vill och har behov av. Men det är mer förändringar på gång.

? Hemtjänsten måste moderniseras, säger Marina Johansson, idag arbetar man med ålderdomliga planeringssystem och mäter tid på de tjänster man utför på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Hela verksamheten kommer individanpassad efter brukarens behov. Idag har man tidsschabloner som anger hur lång tid varje insats tar. Men samma tjänst tar olika tid beroende på individens förutsättningar. Det tar helt enkelt olika lång tid för olika personer att till exempel duscha.

Välfärdsteknologi är också en förutsättning för att få verksamheten modernare. Bra system kan leda till ökad trygghet för de äldre och bättre arbetsmiljö för personalen. Det kan handla om smartare larm, bärbara rapportsystem och trygghetskameror vid dörren.

Idag är över 80 procent av de som får hemtjänst nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten, men målet är att ännu fler ska bli nöjda.

? Vi vill vara bäst av storstäderna i Sverige, säger Marina Johansson. Och det handlar också till stor del om att få ner sjukskrivningarna bland personalen och öka antalet heltidsanställda. Vi har stora rekryteringsbehov framför oss, fram till år 2020 behöver staden anställa 350 undersköterskor och 60-70 sjuksköterskor per år. För att klara detta måste vi stärka personalen så att man med stolthet berättar att man arbetar med omsorg, annars kommer vi inte kunna locka människor till det här oerhört viktiga arbetet.

Reformen kommer innehålla mycket förbättringar för personalen. Till att börja med är det konstaterat att det behövs fler personal, men också mer närvarande chefer och karriärmöjligheter.

? Vi kommer utreda framtida personalbehov och vi kommer rensa i administrationen. Idag läggs för mycket tid på administration som inte leder till bättre omsorg utan snarare stjäl tid från brukarna. Vi räknar också med att överföra en del av biståndsbedömarnas arbetsuppgifter till undersköterskorna, något som kommer skapa utvecklingsmöjligheter för dem och bli ett sätt att göra karriär. Utöver detta kommer vi införa metodhandledare på varje enhet, den personen kommer att arbeta med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

 

facebook Twitter Email