Framtiden beror på utbildningen

Under de senaste dagarna har Socialdemokraterna presenterat skarpa förslag för unga och för framtiden. Det handlar om obligatorisk gymnasieskola, möjlighet till CSN-medel för att ta körkort och fler högskoleplatser.

I ett land som Sverige, där det finns stora möjligheter för människor men där samtidigt arbetslösheten är hög och skolresultaten sjunker, behövs en regering som prioriterar satsningar på jobb och utbildning i stället för skattesänkningar.

Det är ingen hemlighet att ett samhälle med tilltagande arbetslöshet också blir ett samhälle med ökade klyftor. Ett sådant samhälle leder i värsta fall till fattigdom, hälsoskillnader och främlingsfientlighet.

Att ha en utbildning är i dag ofta utslagsgivande för om du ska vara aktuell för ett jobb eller inte. För de som inte tar sig igenom gymnasiet är risken dubbelt så hög att drabbas av arbetslöshet än för de som har slutfört sin utbildning. Vi går därför till val på att en socialdemokratiskt ledd regering 2018 kommer att införa obligatorisk gymnasieskola för att fler unga ska få bättre möjligheter att klara sina studier och få bättre chanser till jobb.

Körkort krav

Körkort är, precis som gymnasieutbildning, ett krav från många arbetsgivare när de anställer, och bland arbetslösa unga saknar i dag cirka 60 procent körkort.

Andelen unga med körkort har sedan 1980-talet dessutom sjunkit. Därför vill vi möjliggöra att fler unga får möjlighet att ta körkort. Vårt förslag är att efter avslutad gymnasieexamen ge möjligheten till CSN-lån upp till 25 000 kronor för att kunna finansiera sitt körkort.

Jämfört med 2010 har den borgerliga regeringen minskat antalet högskoleplatser med 20 000. Samtidigt är arbetslösheten hög och vart femte rekryteringsförsök hos företag misslyckas i dag då företagen inte hittar den yrkeskompetens som de söker. Eftersom arbetslösheten är betydligt lägre bland de som har högre utbildning vill vi socialdemokrater investera i högskolan. Vårt förslag är kvalitetshöjande insatser tillsammans med att inrätta 22 500 nya utbildningsplatser på universitet, högskola och yrkeshögskola.

Vi stärker Sverige

Våra satsningar är ett led i att satsa på utbildning, minska arbetslösheten och förbättra matchningen. Genom bättre utbildning och fler jobb vänder vi utvecklingen med ökande ekonomiska och kunskapsmässiga klyftor. Dessutom stärker vi också långsiktigt Sveriges konkurrenskraft.

Vi är tydliga med att våra förslag handlar om människors frigörelse. Om jämlikhet. Och inte minst om framtiden.

 

ANNELI HULTHÉN, Kommunstyrelsens ordförande (S) i Göteborg

JOHAN BÜSER, Riksdagskandidat (S) i Göteborg

GABRIEL WIKSTRÖM, Ordförande SSU

 

Ursprungligen publicerad på GT debatt 2014-08-15

facebook Twitter Email