Framgång för S – styret backar på flera förslag i sin budget

Om vi ska ha en trygg skola och omsorg även i framtiden måste vi sätta välfärden före dyra privatiseringsexperiment. Därför skickade vi tillbaka högerstyrets budgetförslag – som innehöll utförsäljningar av 4 000 hyresrätter, dyra privatiseringar och försämringar för välfärdspersonalen – till ritbordet.

Vi gjorde detta genom en så kallad återremiss. Detta innebar att det sittande högerstyret fick ett val: Antingen återkomma till kommunfullmäktige med ett i stora delar mildrat förslag, eller så kommer Socialdemokraterna att frångå praxis för att fälla styrets budget genom att rösta på det förslag som står emot styrets i den slutgiltiga omröstningen – oavsett om det är vårt eget, de rödgrönrosa partierna eller Demokraternas budgetförslag.

Partier till både höger och vänster har ifrågasatt varför vi gör som vi gör. Det tycks finnas en uppfattning om att den aktiva oppositionsrollen innebär att sitta still i båten och kritisera i efterhand. För mig är det enkelt: Vi socialdemokrater måste alltid göra vårt yttersta för att representera våra 72 500 väljare och sätta välfärden först.

Idag ser vi resultatet. De borgerliga partierna drar nu tillbaka sina mest skadliga förslag ur budgeten:

– Stora nedskärningar på för- och grundskola. Socialdemokraterna har räddat hem 137 miljoner extra till våra barns utbildning. Göteborgs lärare och elever behöver mer resurser, inte mindre.

– Privatiseringar av lokalvård, vaktmästeri och bambapersonal. Hundratals välfärdsarbetares jobb som skulle lagts ut på entreprenad har räddats från privatisering. Marknadsexperimenten hör inte hemma i vår välfärd.

– Utförsäljning av tusentals hyresrätter. Högerstyret har tvingats stryka sitt uppdrag om att sälja ut minst 1000 hyresrätter under 2020 och sitt mål om minst 4000 till 2022. Göteborg behöver fler billiga hyresrätter, inte färre.

– Privatiseringar av gymnasieskolan. I sin budget ville de borgerliga partierna slopa ett mål om att minst hälften av Göteborgs gymnasieelever ska gå på kommunala skolor. Detta har nu istället ersatts med ett mål om att andelen av eleverna i den kommunala gymnasieskolan ska öka årligen. Skolan ska styras av kunskapsfokus, inte av vinstjakt.

– Försämrad anställningstrygghet. Återigen har vi stoppat högerstyrets förslag på försämrad anställningstrygghet för alla de tiotusentals människor som jobbar i Göteborgs Stad. Den förstärkta anställningstryggheten kvarstår och den svenska modellen fortsätter gälla. Det tjänar varje välfärdsarbetare på.

Vi är fortfarande djupt kritiska mot högerstyrets budget. Det är inte en budget som gör vad som krävs för att lösa de problem som välfärden lider av. Samtidigt är vi stolta över att ha stoppat flera dyra privatiseringar, försämringar för välfärdspersonalen, stora nedskärningar på skolan och högerstyrets mål om att sälja ut minst 4 000 lägenheter över hela stan.

Detta innebär att vi under budgetomröstningen i kommunfullmäktige – precis som exempelvis Vänsterpartiet och Demokraterna – kommer att följa praxis, det vill säga enbart rösta för vårt eget budgetförslag. Det socialdemokratiska budgetförslaget prioriterar mer personal i skolan, bättre villkor i omsorgen och billigare kollektivtrafik. För oss går det före byråkrati och dyra privatiseringar.

Eftersom att vårt budgetförslag saknar möjlighet att gå igenom är det vårt ansvar att göra allt vi kan med våra mandat. Allting annat vore ansvarslöst. När välfärden riskerar att drabbas är vi inte passiva. Vi sätter välfärden först – i handling, inte bara i ord.

Jonas Attenius (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email