Fortsatt satsning för en jämlik skola i Göteborg

Rektorn på Gårdstensskolan, Hamid Zafar, intygade i GP 3/9 att de extrapengar som de elva grundskolor med lägst betyg fått under två år verkligen gjort nytta. Skolorna har själv fått bestämma hur man ska använda de extra resurserna, och på Gårdstenskolan har man satsat på nya läroböcker, en kurator, en bibliotekarie och simkort till eleverna. Och betygen har blivit mycket bättre. Andelen niondeklassare som uppnått målen i alla ämnen ökade från 21 procent i fjol till 45 procent i år.

– Verkligen roligt att se hur våra satsningar ger resultat, säger Anna Johansson, riksdagskandidat och biträdande kommunalråd (S) med ansvar för skolan. Vi Socialdemokrater vill fortsätta denna goda investering i kunskaper för livet också nästa år genom att satsa 35 miljoner kronor ur utvecklingsfonden. Det är lika mycket pengar som i år och i fjol.

I Socialdemokraternas Valmanifest på riksnivå finns en satsning på de 200 mest utsatta skolorna i landet. Vi knyter nu samman S-investeringar på riks- och lokalnivå.

facebook Twitter Email