Fortsatt orättvisa på arbetsmarknaden

Igår släppte LO en rapport om deltidsarbete. I rapporten framgår att andelen deltidsanställda har minskat något sedan 2006, och ligger idag på 26 procent. Trots detta är det fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor, arbetare och tjänstemän samt unga och äldre. Aldrig tidigare har en så hög skillnad uppmätts mellan män och kvinnor.
– Fler kvinnor än män arbetar deltid på grund av ojämn fördelning av det obetalda arbetet i hemmet, men också på grund av hur kvinnors arbete värderas. Denna djupa orättvisa, med allvarliga konsekvenser för kvinnors löner och möjligheter, måste bort, säger Gunilla Carlsson (S) om situationen på arbetsmarknaden.

Riksdagsledamot Gunilla Carlsson har vid ett flertal gånger motionerat om rätten till heltid. Här kommenterar hon dagens rapport:

Gunilla Carlsson (S)

”Att antalet deltidsanställda minskar är givetvis positivt, men samtidigt ser vi hur samhällets strukturella orättvisor får hårda konsekvenser för utsatta grupper på arbetsmarknaden. LO:s rapport visar att kvinnor både tvingas arbeta deltid emot sin vilja, men också väljer att göra det. Jag menar att detta beror på det förlegade synsätt som säger att männen utgör den så kallade kärnarbetskraften, och som på samma gång pekar ut kvinnor som huvudansvariga för familj och obetalt hemarbete. Detta har systematiskt lett till att deltidsanställningar är mer utbrett i kvinnodominerande branscher.

Fler kvinnor än män arbetar deltid på grund av ojämn fördelning av det obetalda arbetet i hemmet, men också på grund av hur kvinnors arbete värderas. Följden blir att kvinnor får sämre möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Denna djupa orättvisa, med allvarliga konsekvenser för kvinnors löner och möjligheter, måste bort.

Det krävs reformer som både förändrar de patriarkala strukturerna kring ansvarsfördelning i hemmet, men också insatser för att höja kvinnodominerande branschers status. Här krävs en politik som syftar till rättvisare fördelning av bland annat föräldraledigheten, men också att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och höjer lönerna i kvinnodominerande branscher. I flera års tid har jag motionerat i riksdagen om att införa rätt till heltid, och så även i år. Om vi menar allvar med att göra upp med de strukturer som aktivt och ständigt missgynnar kvinnor – då är det dags nu.”

Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare efter andel deltidsanställda är i dag den högsta som någonsin uppmätts. Rapporten visar även att kvinnor i större utsträckning än män tvingas att arbeta deltid, då möjligheten till heltidsarbete ofta saknas. Bland arbetare är skillnaden tydligast. Över häften av arbetarkvinnorna är deltidsanställda emedan motsvarande siffra bland manliga arbetare är på 17 procent.

Av alla deltidsanställda har 28 procent en heltidsanställning i botten, vilket betyder att de frivilligt har gått ner i arbetstid. Rapporten uppger flera skäl till detta fenomen; det viktigaste skälet är att kvinnor tvingas ta hand om barn, bistå äldre släktingar och utför den den stora delen av det obetalda hemarbetet.

facebook Twitter Email