Försena inte järnvägen mellan Göteborg och Borås

Riksdagsledamot Mattias Jonsson: Det behövs en järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats! 100 000 personer reser dagligen mellan de västsvenska städerna Göteborg och Borås och 1 400 bussar passerar dagligen Delsjömotet på vägen mellan dem. Sträckan är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Landvetter flygplats med 6,4 miljoner passagerare förra året är Sveriges nästa största flygplats.

Med en modern järnväg skulle pendlingsförutsättningarna bli betydligt bättre. Detta skulle lyfta konkurrenskraften och tillväxten i hela regionen och förbättra möjligheterna att nå de klimatpolitiska målen.

Riksdagen beslutade 2012 om en ny järnväg mellan Göteborg och Borås och regeringen gav 2014 i den nationella planen för 2014 – 2025 klartecken för järnvägen med planerad byggstart 2020 för delsträckan Mölnlycke-Bollebygd (se Trafikverkets sida) . Inför arbetet med den nya trafikplanen för 2018 – 2029 har regeringen och Trafikverket de senaste månaderna har sänt skakiga signaler kring denna sträcka.

I sitt direktiv till Trafikverket i våras valde regeringen att låta andra projekt i landet gå före. På sistone har Trafikverket t o m antytt att delsträckan Mölnlycke-Bollebygd, som inkluderar den så avgörande nya sträckningen via Landvetter flygplats, kanske skulle kunna plockas bort från den aktiva att göra-listan. Jag delar den oro som Ann-Sofie Hermansson och Ulf Olsson ger uttryck för idag i ett brev till infrastrukturministern och Trafikverket.

Jag tror att framtidstro och ett jämlikt Göteborg är möjligt. Den svenska modellen ska utvecklas. Därför behöver Västsverige en modern järnvägsstruktur, i synnerhet mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats.

facebook Twitter Email