Förändringar på partidistriktets expedition

Partidistriktets försteombudsman (chef för expeditionen och dess personal) Arvid Hedeborg är sjukskriven under en tid framöver. Under måndagen tog distriktsstyrelsen beslut om att utse Claes Wennberg till tillförordnad försteombudsman under Arvids frånvaro och att tilldela Eva Olofsson personalansvar. Alfred Johansson får ansvar för hantering av långsiktiga politiska sakfrågor.

”Under hösten ska vi bland annat genomföra en kyrkovalrörelse, en partikongress och förbereda valåret. Med dessa förändringar säkerställer vi att arbetet med dessa viktiga processer och allt annat som sker i vårt partidistrikt löper på som planerat.” säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

”Vi är tre personer som nu hjälps åt att axla uppgifterna och jag är övertygad om att det blir bra. Nu är fokus på att fortsätta arbeta utefter den planering som vi redan har kring exempelvis att göra en bra kyrkovalrörelse och att förbereda organisationen på de allmänna valen 2022. Om det är någon som vill stämma av något med mig, tveka inte att höra av er! Ni når mig på [email protected] eller 070-814 66 73.” säger Claes Wennberg.

facebook Twitter Email