Flyktingarna är allas ansvar

Snedfördelningen av flyktingmottagandet är inte bara tydligt mellan EU-länderna, skillnaderna mellan olika kommuners vilja att ta ansvar är också stora. Vi välkomnar regeringens vilja att slopa kommunernas vetorätt, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Göteborgsregionen.

Under den senaste tiden har vi kunnat se en välkommen förändring av debatten om flyktingmottagandet. Den våg av omtanke, medmänsklighet och solidaritet som svept över vårt land har visat att det fortfarande finns ett starkt och brett folkligt engagemang för alla människors rätt att söka och få asyl undan krig och förföljelse. Allt fler vill bli flyktingguider, gode män eller öppna sina hem för ensamkommande flyktingbarn. Vi socialdemokrater ser med glädje på denna utveckling. För oss är det oerhört viktigt att detta engagemang tas tillvara och att vi får ett värdigt och långsiktigt hållbart mottagande.

Det är bra att regeringen driver på för ett mer solidariskt mottagande inom EU. Här finns en fullständigt orimlig snedfördelning. Men snedfördelningen är inte bara tydlig mellan länderna utan även inom länderna. I dag skiljer det tyvärr avsevärt mellan olika kommuner när det gäller vilket ansvar man tar. Vi välkomnar därför regeringens besked att man ökar stödet till mottagande och att man vill slopa kommunernas vetorätt. Det behövs gemensamma regler som gör det lätt att göra rätt. Vi gläds också åt att Folkpartiet nu har vänt i frågan.

Vi är övertygade om att alla kommuner i Göteborgsregionen i grunden har en solidarisk inställning och inte är nöjda med att mottagandet skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna. Vi tror att alla vinner på ett mer jämnt mottagande. Vi socialdemokrater i Göteborgsregionen kommer därför omgående att lyfta upp denna fråga högst upp på dagordningen. Nu är det dags för alla goda krafter att vara med och solidariskt bidra till ett värdigt och långsiktigt hållbart mottagande. Det handlar inte bara om att respektera den mänskliga rättigheten att söka och få asyl. Det handlar också om att se den enorma potential som finns hos dessa människor, och hur den kan tas till vara för att stärka och utveckla vår region.

Anneli Hulthén (S) Göteborg
Benny Andersson (S) Tjörn
Bo Pettersson (S) Stenungsund
Dennis Jeryd (S) Lerum
Eva Borg (S), Kungsbacka
Eva Carlsson (S) Partille
Ingemar Ottosson (S) Lilla Edet
Joakim Järrebring (S) Alingsås
Maria Brauer (S) Öckero
Marie Östh-Karlsson (S) Mölndal
Mats Werner (S) Härryda
Miguel Odhner (S) Kungälv
Paula Örn (S) Ale

Samtliga är s-gruppledare i kommunstyrelser i Göteborgsregionen

Även publicerad på GP debatt 12 sept 2015.

.

facebook Twitter Email