Flyget kan bli fossilfritt

Flyget kan ställa om och bli fossilfritt. Göteborg kan bli en del av lösningen. Flygbranschen står i startgroparna. Swedavia och Göteborg Energi har inlett ett arbete om förnybara flygbränslen. Det kan vara början på en revolution i flygbranschen om flyget kan börja drivas av ett fossilfritt flygbränsle. – Vi i Göteborg kan göra skillnad för en hållbar värld, säger Anneli Hulthén, (S), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare.Anneli Hulthén (S)

Swedavia kommer dessutom att köpa biobränsle för tio miljoner kronor till sina egna tjänsteflygresor för att egna bolaget ska flyga helt fossilfritt. Swedavia blir därmed först i världen med gröna tjänsteflygresor. De uppmanar nu andra företag att göra likadant.

– Det är väldigt roligt att flygbranschen nu visar ett så stort intresse för klimatet. Det kan vara starten på en omvälvande förändring för flygbranschen. Och GoBiGas kan stå inför ett kommersiellt genombrott. Vi i Göteborg kan göra skillnad för en hållbar värld, säger Anneli Hulthén, (S), kommunstyrelsens ordförande och gruppledare.

En kort förstudie har redan genomförts om marknaden. Förnybart flygbränsle kan produceras genom flera metoder, men den så kallade Fischer-Tropsch-processen är den som närmast liknar förgasningsprocessen i GoBiGas. Därför har GoBiGas blivit intressant. Där kan det finnas möjlighet att producera flygbränslet gjort på skogsråvara. Tanken är ett bränsle som ersätter flygfotogen och alltså går att använda direkt i de befintliga flygplansmotorerna. Investeringen är dock så stor att Göteborg kommer behöva hjälp från staten och andra investerare.

– Men vi ser möjligheter här. Ett fossilfritt inrikesflyg är ett stort steg mot ett fossilfritt Sverige. Tack vare alla lärdomar forskningsanläggningen gett oss tror vi nu att det är möjligt, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd och gruppledare.

GoBiGas1 har varit omdiskuterat på hemmaplan, men fått mycket internationell uppmärksamhet, särskilt av forskningsvärlden, som lyft fram biogasen som viktig för omställningen till ett fossilfritt alternativ. Därför kommer GoBiGas1 att lyftas fram som ett föredöme på klimattoppmötet i Paris dessa dagar. GoBiGas1 har visat vägen, det är världens största forskningsanläggning, som visar att det går att omvandla skogsråvara till biogas i stor skala, vilket ger bränslen för transporter.

– Att få fler att använda biogas är en av nycklarna till att ställa om till ett fossilfritt Sverige år 2030. Med investeringsstöd och rätt styrmedel för att ställa om från fossilt till förnybart flygplansbränsle kan detta förverkligas, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd och gruppledare.

facebook Twitter Email