Bygg fler bostäder för vanligt folk – i hela Göteborg

Det är genom att bygga i Göteborgs ytterområden som vi på allvar kan göra något åt bostadsbristen och segregationen. Därför vill vi sätta igång ett långsiktigt lyft med särskilt fokus på Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered, skriver Socialdemokraterna i Göteborgs ordförande Anna Johansson och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.

De stora stadsutvecklingsprojekten i stadskärnan är viktiga för staden. Men de skymmer ibland de enorma förändringar som är på gång utanför centrum. Vi socialdemokrater vill sätta ett tydligt fokus på hur staden ska växa och utvecklas utanför innerstaden. Genom att förtäta smart på rätt ställen och skapa starka stråk skapas förutsättningar för större stadskvaliteter, ökad trygghet och fler arbetsplatser.

Läs hela debattartkeln som är publicerad på GP debatt här.

facebook Twitter Email