Finansieringsalternativ ska utredas

S, V och Mp har lagt två yrkanden i kommunstyrelsen om utredning av trängselskattens miljö- och hälsoeffekter samt utreda finansieringsalternativ.

– Vi har tillsammans med V och Mp lagt två yrkanden i kommunstyrelsen om utredningar för att det ska finnas ett så gediget underlag som möjligt att ta ställning till. Det ena är ett uppdrag om att utreda vilka andra åtgärder som står till buds för att uppnå likvärdiga miljö- och hälsoeffekter om trängselskatten skulle tas bort. Det andra yrkandet, som kommunstyrelsen beslutade om i onsdags, handlar om att Stadsledningskontoret ska utreda alternativa finansieringsmöjligheter till det västsvenska paketet om trängselskatten skulle tas bort.

– När vi nu lagt dessa uppdrag menar vi allvar med att vi vill titta på finansieringsalternativen. Men innan vi tar ställning till hur vi vill hantera frågan eller vilka kompromisser som är aktuella att göra, så måste vi först få tillbaka resultatet av utredningarna. Idag betalar Göteborgs kommuninvånare drygt en tredjedel av trängselskatten. Därför tycker inte vi att göteborgarna ska behöva ta hela kostnaden via kommunskatten. Men det handlar också om att uppnå likvärdiga miljö- och hälsoeffekter som trängselskatten gör, säger Johan Nyhus kommunalråd (S).

facebook Twitter Email