EU-valet handlar om fler jobb, rättvisa arbetsvillkor och ansvar för miljön

 

Den fria rörligheten är en av EU:s största framgångar. Men en gemensam marknad kräver gemensamma spelregler. Utan dem står det arbetsgivarna fritt att ställa löntagarna mot varandra i jakten på lägsta pris, skriver socialdemokraterna Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson och Jytte Guteland.

Vi som bor i Sverige är beroende av utvecklingen i våra grannländer. Om lönerna i övriga Europa pressas nedåt och arbetsvillkoren försämras, så sätter det press också på hur vi har det på jobbet. Utan starka internationella miljöregler ökar risken för att den mat vi äter och de saker vi köper till våra barn innehåller farliga ämnen.

I dag saknar 26 miljoner människor som bor i EU ett jobb att gå till. Nästan 6 miljoner av dem är unga. Det är ett historiskt misslyckande. Klyftorna mellan människor och länder vidgas, framtidstron urholkas, hopplösheten breder ut sig. Det drabbar också Sverige.

Men vi skulle kunna välja en annan väg. De senaste femton årens högerpolitik med ensidiga åtstramningar och nedskärningar i välfärden kan bytas ut i årets EU-val. För att vända Europas riktning kommer vi att arbeta tillsammans med socialdemokrater från hela Europa för fler jobb, rättvisa villkor och ansvar för miljön.

Fler jobb

EU:s invånare, företag och unika samarbete är en styrka i den globala konkurrensen. Men det är inte genom att konkurrera med låga löner eller omodern miljöpolitik som EU kommer att stärkas inför framtiden.

Vi socialdemokrater vill driva en aktiv näringspolitik i EU, se större investeringar i forskning och utveckling och skapa reformer för att öka europeiska kvinnors möjlighet att jobba. Vi vill förverkliga den europeiska ungdomsgarantin som vi socialdemokrater har drivit igenom i EU så att unga arbetslösa i Europa ska få rätt till utbildning, praktik eller arbete inom fyra månader. Fler jobb i EU bidrar även till fler jobb i Sverige.

Rättvisa arbetsvillkor

Den fria rörligheten är en av EU:s största framgångar och den bidrar till mer handel, ökad tillväxt och fler jobb. Men en gemensam marknad kräver gemensamma spelregler. Utan dem står det arbetsgivarna fritt att ställa löntagarna mot varandra i jakten på lägsta pris. Den europeiska högerns misslyckande med att pressa ned arbetslösheten, kombinerat med oviljan att skydda löntagarna, sätter press på löner och villkor också här i Sverige.

Vi socialdemokrater vill därför införa ett starkt regelverk så att människor inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och så att seriösa företag inte slås ut av andra som kringgår lagar och regler. Vi kräver att ett skydd för de fackliga fri- och rättigheterna skrivs in i EU:s grundlag. Det är viktigt att konkurrensen inom EU bygger på kunskap och kompetens, inte sänkta löner eller usla arbetsvillkor.

Ansvar för miljön

Klimatomställningen är vår tids största utmaning. En hållbar framtid kräver en omställning från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Det är en konkurrensfördel för våra företag om EU ligger i utvecklingens framkant.

Vi socialdemokrater vill investera i förnybara alternativ och klimatomställning så att fler jobb och en bättre framtid kan skapas på vår kontinent. Vi vill sätta upp bindande EU-mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering så att EU kan ta täten i klimatomställningen och vi vill förbjuda kemikalier som skadar människor och miljö.

Tillsammans kan vi skapa en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. Det vore bra för Europa. Det vore bra för Sverige.

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker för Socialdemokraterna
Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker för Socialdemokraterna
Jytte Guteland
kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna

Publicerad på GP debatt.

 

facebook Twitter Email