Ett Gott Nytt 2016

2016 blir ett viktigt år på vägen till ett Sverige där ingen lämnas efter och ingen heller hålls tillbaka. Vi önskar alla göteborgare ett riktigt Gott Nytt 2016 skriver de göteborgska riksdagsledamöterna Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson, Johan Büser och Shadiye Heydari.

Under det gångna året har ett stort antal människor sökt tillflykt till vårt land. På grund av den pressade situationen i Sverige har den socialdemokratiskt ledda regeringen agerat för att få fler EU-länder att ta sitt ansvar. Vårt fokus ligger nu på att skapa ett bättre land både för nya och gamla svenskar. Jobben ska bli fler, välfärden ska stärkas och orättvisor bekämpas.

Vi ser att arbetslösheten sjunker men den är fortfarande alldeles för hög. I Göteborg var 13 000 personer öppet arbetslösa i november 2015. För att underlätta för företagen att rekrytera rätt kompetens skapar vi nationellt 50 000 nya utbildningsmöjligheter under 2016.

Från januari förbättrar vi för många människor som har små marginaler. Skatten för pensionärer sänks för alla med en månadsinkomst upp till 20 000 kr. I Göteborg gynnar det 53 000 pensionärer. Vidare avskaffas i februari äntligen regeln om att människor efter en tid blir utförsäkrade från sjukförsäkringen.

Hur frisk man är och hur länge man lever är en av de verkligt stora ojämlikheterna i vårt land. För att förbättra vården och minska skillnaderna i hälsa höjs det generella statsbidraget till landstingen. För Västra Götalandsregionen innebär det 167 miljoner nya kronor redan 2016.

Socialdemokraterna gick till val med 105 löften till väljarna som ska infrias fram till 2018. Efter drygt ett år i regeringsställning har vi genomfört eller påbörjat arbetet med att infria 97 av dem. Vallöftena ger frihet och skapar möjligheter åt oss göteborgare att leva ett bättre liv.

2016 blir ett viktigt år på vägen till ett Sverige där ingen lämnas efter och ingen heller hålls tillbaka. Med övertygelsen om att vi kan bygga ett solidariskt och framgångsrikt samhälle tillsammans, önskar vi alla göteborgare ett riktigt Gott Nytt 2016.

Mattias Jonsson
Gunilla Carlsson
Johan Büser
Shadiye Heydari

Riksdagsledamöter (S) för Göteborg

facebook Twitter Email