En vändning i skolan kräver regeringsskifte

Vi i den rödgröna majoriteten i Göteborg tar skolans kris på allvar. En vändning kräver insatser som förutsätter ett regeringsskifte skriver Anna Johansson (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) på GP debatt 3 mars 2014.

 

Skolorna i Göteborg har varit i fokus den senaste tiden. Såväl GP som den politiska oppositionen har fäst uppmärksamhet på att kunskapsresultaten inte är tillfredsställande och att skolorna har många brister. Vi delar den uppfattningen och har länge sett med oro på utvecklingen. Men om man söker orsakerna i specifikt göteborgska omständigheter, som till exempel hur våra stadsdelar är organiserade eller vem som är i politisk majoritet, så gör man sig blind för vad skolans kris består i.

Det är nämligen inte en Göteborgsfråga. Pisa-studierna visar att skolans kris är nationell. Jämför man betygsutvecklingen i Sverige med svenska elevers Pisa-resultat ser man detta i blixtbelysning. Medan resultaten i Pisa rasat har betygens meritvärden stadigt förbättrats. Det svenska skolsystemet har drabbats av en allvarlig sjuka ? betygsinflation.

Tappat greppet

Trots alla centralt pålagda krav på dokumentation och kontroll har vi tappat greppet om hur elevernas kunskaper utvecklas. Pisa kommer vart tredje år som en chock. Troligen är förklaringen att skolan blivit extremt konkurrensutsatt i Sverige, kanske mer än i något annat land.

En jämförelse mellan resultat i nationella prov och betyg vid olika skolor visar att betygsinflationen är mycket ojämn. Variationen är så stor att två skolor där eleverna presterar samma resultat i nationella prov kan hamna 600 placeringar ifrån varandra i en rankinglista efter betyg av landets cirka 1 500 högstadieskolor.

Närsynta granskningar av betygsutvecklingen mellan kommuner, till exempel de tre storstäderna, är mer eller mindre meningslösa. Skillnaderna ligger inom felmarginalen.

I nivå med riksgenomsnittet

Vad som kanske säger mer är andelen 20-åringar som har fullföljt gymnasiet. I Göteborg (72 procent) ligger vi i nivå med riksgenomsnittet (73 procent) vilket är snäppet bättre än Stockholm (69 procent). Det är anmärkningsvärt då huvudstaden har en högre andel högutbildade föräldrar, men det är inte mycket att yvas över. Att tre av tio saknar gymnasiekompetens duger inte med tanke på hur arbetsmarknaden utvecklas.

Att vi anslår mindre pengar per elev till skolorna i Göteborg än i Stockholm har uppmärksammats. Men det är en jämförelse som är svår att göra. Dels redovisar vi lite olika, dels har Stockholm mer pengar att fördela genom större skattekraft, men å andra sidan är det dyrare där. Ser vi till lärartäthet är skillnaderna försumbara. Vi har i Göteborg 12,9 elever per lärare medan Stockholm har 12,6. Statistiska jämförelser mellan städer sätter oss inte på spåret att förstå skolans kris och kunna vända utvecklingen.

De borgerliga har varit i opposition i staden länge. Det är valår i år. De trängtar efter maktskifte. Det är lätt att förstå att de framställer skolans nationella kris som en Göteborgsk angelägenheten som de kan lösa med några organisatoriska penndrag. Men det är inte att ta elevernas parti.

De har inte heller mer pengar att stoppa in i skolan – tvärtom om de ska leva upp till sina utfästelser till äldreomsorgen. Då får de nämligen lyfta bort nära 300 miljoner kronor från skolan. Det går inte ihop.

Tar skolans kris på allvar

Vi i den rödgröna majoriteten tar skolans kris på allvar. En vändning kräver nog insatser som förutsätter ett regeringsskifte. Viktigast är att frigöra lärarnas professionella autonomi och stärka rektorers pedagogiska ledarskap genom att minska den tidskrävande och detaljstyrande statskontroll som ökat så mycket under de borgerliga. Det förfogar vi inte över i Göteborg.

Men det finns en hel del vi trots allt kan göra lokalt. En del har vi påbörjat men mer behövs. Det kräver lyhördhet och analys för rätt insatser. Under mars kommer vi med anledning av Pisa att presentera ett brett program och åtgärdspaket för att stärka skolorna ? och eleverna ? i Göteborg.

Det handlar om vad som sker i klassrummen. Bara där kan skolan vända.

 

Anna Johansson (S)
kommunalråd med ansvar för skolan 

Kia Andreasson (MP)
kommunalråd 

Mats Pilhem (V)
kommunalråd

facebook Twitter Email