En välfärd att lita på skapar trygghet i en ny tid

Det behövs ett tydligt regelverk för att stoppa vinstjakten i vård skola och omsorg. Läs hela Jespers anförande från talarstolen här.

Vi ska vara stolta över vår välfärd. Som Magdalena Andersson var inne på finns ett tydligt samband mellan ekonomisk styrka och välfärd. Det är när vi tror på framtiden som vi vågar bilda familj, byta jobb eller hoppa på en utbildning. Vi ska vara stolta över vår välfärd, och vi ska värna den. Men det ligger inte inom ramen för den svenska modellen att riskkapitalister styr välfärden utifrån ett vinstintresse och att våra skattepengar går till vinstuttag för dem som äger aktierna istället för bra mat på äldreboende och förskola, eller till vårdpersonalens löner.

Vi har läst om skräckexempel skolor som går i konkurs, och senaste veckan om horribla exempel inom den privata gynekologin. Den svenska modellen innebär ordning och reda i hela välfärden, där behoven styr och resurserna går till det de är avsatta för. Det är anmärkningsvärt att det saknas tydliga villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden. Vi har läst ett delbetänkande från en omfattande välfärdsutredning som belyst problematiken. Lyckas vi inte rätta till detta riskerar det att skada medborgarnas tilltro till välfärden och i förlängningen viljan att betala skatt för att gemensamt finansiera den.

Partistyrelsen har på ett tydlig sätt lyckas fånga in denna andemeningen i en konkret mening: Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg. Vi behöver skapa ordning och reda i hela välfärden.

    – Jesper Blomqvist
facebook Twitter Email