En statsbudget för jobb och välfärd i Göteborg

Mattias Jonsson: Samarbetsregeringens jobbförslag är bra för oss göteborgare. Framtidsinvesteringar i ökat järnvägsunderhåll (nationellt med ca 2 miljarder per år) kommer att förbättra möjligheterna till jobbpendling och godstransporter. Satsningen på svensk export är betydelsefull för göteborgska exportföretag vilket ökar efterfrågan på arbetskraft i Göteborg. Förslaget innehåller bl a ökat exportfrämjande (nationellt 80 miljoner) och exportsatsning på miljöteknik (25 miljoner).

Gunilla Carlsson: Budgeten innehåller viktiga utbildningssatsningar som berör Göteborg. Göteborgs universitet och Chalmers kommer med regeringens budget få motsvarande ca 600 nya utbildningsplatser på helår redan 2015 och motsvarande ca 1 700 platser till 2018.

Möjligheterna för Göteborgs långtidsarbetslösa ungdomar att få utbildning och arbete kommer att underlättas med förslag om traineejobb inom välfärden (motsvarande ca 200 platser i Göteborg) och utbildningskontrakt för unga (motsvarande ca 400 platser till Göteborg).

Johan Büser: Budgeten innebär miljösatsningar till Göteborg för motsvarande ca 200 miljoner kr i bättre möjligheter att bedriva ett offensivt klimatarbete för en attraktiv och mer tillgänglig stad med satsningar på kollektivtrafik och renare luft. Två miljarder satsar regeringen nationellt 2015-2018 på investeringar i kollektivtrafiken i städer och ytterligare två miljarder till bl a investeringar för att minska kommunernas klimatutsläpp för en renare luft.

Shadiye Heydari: Jag gläds åt satsningar på personal inom äldreomsorg och sänkt skatt för äldre. Uppskattningsvis ca 300 undersköterskor kommer att kunna anställas i Göteborgs äldreomsorg tack vare samarbetsregeringens budget. Göteborgs pensionärer kommer i ett första steg få sänkt skatt med 120 kronor i månaden.  Den så kallade skatteklyftan ska tas bort stegvis och vara helt borta år 2020. Vidare höjs bostadstilläggen för pensionärer.

facebook Twitter Email