En starkare allmännytta och tryggare hyresgäster skriver Mattias Jonsson

Allmännyttan har i dagarna diskuterats i Göteborg. Så här ser jag som ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg på det.

Vi socialdemokrater vill ha en stor och stark allmännytta med trygga hyresgäster. Vi säger bestämt nej till alla utförsäljningar och ombildningar som försvagar allmännyttan och skapar otrygghet bland hyresgästerna. Ingen ska behöva utsättas för påtryckningar att ombilda eller riskera att bli hyresgäst åt sina grannar. Det vore inte rimligt att förbjuda allmännyttan att byta eller sälja fastigheter men varje sådan affär måste prövas noggrant och omsorgsfullt. Att sätta ett generellt volymmål för ombildningar är därför inte rätt väg att gå. De storskaliga utförsäljningar som genomförts i på många håll i landet under 2000-talet är skräckexempel som vi socialdemokrater till varje pris vill undvika. Som hyresgäst ska du kunna känna dig trygg och inte behöva oroa dig för utförsäljningar eller ombildningar.

En politisk arbetsgrupp inom kommunens bostadsbolag AB Framtiden har tagit fram en rapport om hur våra bostadsområden kan bli mer blandade. Rapporten innehåller många kloka idéer. Det gäller också den del av rapporten som handlar om ombildningar under en längre tid. Det är mycket bra att det tydliggörs att det inte ska genomföras ombildningar i centrala lägen eller på platser med få hyresrätter. Rapporten har också många bra idéer om hur hyresgästers trygghet och rättigheter kan värnas om det blir aktuellt med ombildning. Däremot tror vi inte på att sätta exakta mål för ombildningar, utan det måste bedömas från fall till fall ihop med de boende om det är lämpligt eller inte. Gårdsten är ett bra exempel på där olika boende former växt fram under period på 30 år.

För oss socialdemokrater är det de praktiska konsekvenserna av politiken som är viktigast. Vårt mål kommer alltid att vara en starkare allmännytta, tryggare hyresgäster och en mer jämlik stad.

facebook Twitter Email