En S-regerings sjukvårdssatsning bra för göteborgarna

”Ett bra förslag av Socialdemokraterna nationellt att satsa på sjukvården. Det skulle motsvara för Västra Götaland extrapengar för ca 350 miljoner kronor” säger Håkan Linnarsson, kandidat till regionfullmäktige för Göteborg.

”Sjukvården ska fördelas efter behov och att vi skall behålla en sammanhållen sjukvård – utan utförsäljningar.”

Socialdemokraterna nationellt vill satsa för att stärka sjukvården. ”Behoven i vården måste gå före skattesänkningar. Nu stärker vi vården i hela landet med 2 miljarder nästa år. Vi behöver ge svensk sjukvård ökade resurser för att den ska klara av att hålla god kvalitet nu och i framtiden” säger Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna.

Läs mer om Socialdemokraternas nationella satsning på sjukvården här.

facebook Twitter Email