En framtidsinriktad budget som är bra för Göteborg

Idag presenterade regeringen budgetförslag för ett Sverige som håller ihop. Budgeten finns i sin helhet att läsa här.

? Det här är en budget med tydligt ansvar för både sociala och miljömässiga utmaningar. Budgeten innehåller viktiga steg för att bekämpa orättvisor med både satsningar på att få ner ungdomsarbetslösheten och sänkt pensionärsskatt. Det tillsammans med satsningar på skola och utbildning är det som Sverige behöver nu, säger Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande.

? Det är en framtidsinriktad budget med skarpa förslag om infrastruktur och med en aktiv näringslivspolitik för fler jobb och ökat företagande. Detta är extra uppskattat i Göteborg och Västsverige, säger Anneli Hulthén.

Ulf Kamne är gruppledare för Miljöpartiet:

? Det nya klimatpolitiska ramverket är viktigt för att ta klimatfrågan på allvar. Möjligheten till lokala klimatinvesteringar känns uppmuntrande. Det kan stärka våra satsningar i Göteborg på förnybar energi och modern kollektivtrafik. För oss göteborgare är det ökade järnvägsunderhållet något som jag hoppas ska märkas så snart som möjligt.

? Dessutom är det roligt att se att stödet till de yngsta eleverna ökar och att lärarnas status och löner kan höjas.

Daniel Bernmar är gruppledare för Vänsterpartiet:

? Det är positivt att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet är överens om att ytterligare 2 miljarder ska avsättas till äldreomsorgen. Det är en feministisk reform för en äldreomsorg med högre kvalitet och bättre arbetsvillkor för välfärdsarbetarna. Vi i Vänsterpartiet är med och tar ansvar för en stärkt välfärd även nationellt. Äldreomsorgssatsningen är en viktig del av det.

facebook Twitter Email