Efter valet- detta har hänt

Här kan du läsa vad som har hänt sedan valet, både i Göteborgs kommun, i Västra Götalandsregionen och i riksdagen.

Göteborgs kommun

9 september 

 • I valet 2018 blir de rödgröna återigen större än Alliansen, och Socialdemokraterna blir än en gång största parti med god marginal. Ett nytt parti, Demokraterna får starkt väljarstöd, och Moderaterna tappar närmare 8 procentenheter. Demokraterna gick till val på att riva upp beslutet om Västlänken och att de inte kunde tänka sig att samverka med något parti som inte avser avsluta projektet.
 • När rösterna var färdigräknade stod det klart att Göteborg liksom den nationella nivån befann sig i en svår parlamentarisk situation. Kartan har ritats om och ingen av de traditionella blocken utgör en majoritet i kommunfullmäktige.
 • Dagarna efter valet initierar Socialdemokraternas gruppledare i kommunstyrelsen, Ann-Sofie Hermansson samtal med samtliga partier förutom Sverigedemokraterna. Hon öppnar dessutom för nödvändigt samarbete över blockgränsen.
 • Alliansen är angelägna om att hålla ihop sitt block och inleder samtal med Demokraterna. Alliansen står tydligt fast vid att de inte kan tänka sig att kompromissa om Västlänken varpå Demokraterna avbryter förhandlingarna.

25 oktober

 • Göteborgs kommunfullmäktige väljer på grund av det oklara parlamentariska läget ett tillfälligt presidium som har för uppgift att leda arbetet i fullmäktige fram till december.

6 november

 • Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ går i opposition och bildar ett nytt rödgrönrosa block som Socialdemokraterna inte är del av. Vi Socialdemokraterna beklagar detta men vi stänger inga dörrar. Vi har ända sedan valet varit tydliga med att en rödgrönrosa budget inte har tillräcklig stort stöd. Att lägga fram en sådan skulle riskera att ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande – vilket förstås är helt uteslutet för oss. Vi har i den rödgröna konstellationen haft ett långvarigt och bra samarbete under många år där vi gemensamt levererat bra politik till göteborgarna. Vi vill självklart fortsätta att arbeta i konstruktiv anda.

18 december 

 • Vi Socialdemokrater inleder valteknisk samverkan med Demokraterna. Det handlar helt enkelt om att upprätthålla de demokratiska principerna och skapa rättvisa i systemet genom att ta tillbaka mandat som annars skulle ha förlorats till 7-partikoalitionen, alltså Alliansen plus V+MP+FI. Med denna typ av strikt valteknisk samverkan gör vi en bättre proportionell fördelning av mandaten i nämnder och styrelser utifrån mandaten i KF. I nuvarande läge styr 7-partikoalitionens överenskommelse där vi socialdemokrater som av väljarna röstats fram till största parti missgynnas. Detta är en strikt valteknisk uppgörelse som leder till att Socialdemokraterna bland annat blir starkare inom sociala frågor, trafik, arbetsmarknad och personal. Vi tar i detta steg tillbaka ca 15 platser i nämnder och bolag som annars skulle ha förlorats. Det innebär att Alliansens ställning blir svagare. Detta innebär i sin tur att det kommer att bli enklare att få stöd för socialdemokratisk politik. Det innebär också att många fler engagerade partikamrater kan fortsätta driva våra frågor ute i nämnder och styrelser.

Västra Götalandsregionen

9 september

 • I regionvalet tappade de stora partierna medan de mindre partierna gick framåt något. Mest tappade Moderaterna och Miljöpartiet, medan SD ökade mest. Regionen fick också ett nytt uppstickarparti från Göteborg, Demokraterna. Den moderatledda ledningen som styrt regionen under föregående mandatperiod tappade sin majoritetsställning i både regionfullmäktige och i många nämnder och styrelser.
 • Det står klart att det liksom i riket och i kommunen är ett politiskt svårt läge i Västra Götalandsregionen. Vi Socialdemokrater, som ännu en gång blev största parti, har aktivt försökt att hitta lösningar på det komplicerade läge som uppstått efter valet, där inget block når majoritet. SD:s stärkta position i regionpolitiken ställer krav på samarbete mellan de anständiga partierna. Vi har varit villiga att diskutera, kompromissa och föra konstruktiva samtal för att hitta gemensamma lösningar för regionens framtid, men har inte mötts av miljöpartiet eller de andra partierna för att hitta några samarbetspunkter.

2 oktober

 • Alliansen och Miljöpartiet går ut med att de avser fortsätta styra i regionen fast nu i minoritet. De är tydliga med att det kommer att krävas breda överenskommelser i de stora frågorna.

Riksdag

9 september

 • I valet 2018 blir de rödgröna återigen större än Alliansen, och Socialdemokraterna blir än en gång största parti med god marginal.
 • Stefan Löfven meddelar att han sitter kvar som statsminister – men att Sverige nu skulle behöva blocköverskridande regeringssamarbete och att regeringen under tiden av parlamentarisk osäkerhet i praktiken kommer att verka som en övergångsregering.

24 september

 • Allianspartierna och Sverigedemokraterna frångår riksdagens praxis genom att välja moderaten Andreas Norlén till talman. Det vanliga har varit att talmannen kommer från antingen största parti eller största partikonstellation. Nu väljs istället en talman från det mindre blocket och det näst största partiet tack vare stöd från Sverigedemokraterna.

25 september

 • Allianspartierna och Sverigedemokraterna gör återigen gemensam sak och röstar bort Stefan Löfven från statsministerposten.
 • S-Mp regeringen blir formellt en övergångsregering.

2 oktober

 • Talmannen ger moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att undersöka sina möjligheter att bilda regering. Kristersson får två veckor på sig.

14 oktober

 • Ulf Kristersson ger upp sina försök att bilda en regering bestående av allianspartierna. Anledningen är att Centerpartiet och Liberalerna inte vill medverka i en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
 • Kristersson presenterar ett alternativt upplägg där en mindre allianskonstellation bildar regering men ändå driver hela alliansens politik. C, L och SD meddelar att de skulle rösta nej till ett sådant förslag om det blev omröstning.

15 oktober

 • Stefan Löfven får två veckor på sig av talmannen att undersöka sitt stöd för att bilda regering.

 

Klicka här för att se exakta valresultat

 

 

facebook Twitter Email