Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg och dess facklig-politiska utskott ställer sig bakom skrivelse om LAS-utredningen

TILL DEN SOCIALDEMOKRATISKA PARTISTYRELSENS LEDAMÖTER
Socialdemokraterna i Göteborg vill med denna skrivelse uppmärksamma den socialdemokratiska partistyrelsen på vårt krav i frågan om anställningstryggheten på arbetsmarknaden: De nuvarande förslagen till förändringar av Lagen om anställningstrygghet (LAS) får aldrig gå från utredning till proposition. Det åligger ett arbetareparti att upprätthålla maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter.

LAS-utredningens förslag skulle innebära en väsentlig urholkning av den svenska modellen. Genom LAS-utredningen öppnas det upp för en ordning där fackliga företrädare, i än fler frågor, tvingas förhandla under ständigt hot om lagstiftning. På sikt innebär detta att den svenska modellen – ett av världens mest framgångsrika system för löntagartrygghet, ökade reallöner och näringslivets konkurrenskraft – upphör att existera. Vår hållning är att tvister mellan parterna bör lösas mellan parterna. Den ordningen har gynnat såväl fack som arbetsgivare och varit direkt avgörande för såväl välfärd som välstånd, och detta sedan snart ett sekel.

Skrivelse om LAS-utredningen
Antagen och skriven av Elektrikernas Socialdemokratiska förening i Göteborg

Lagen om anställningsskydd har under en längre tid varit på tapeten. Många olika sätt att se på denna lag har yttrats i media från olika håll och kanter. Men det verkar som att väldigt många missar de mest grundläggande förutsättningarna på arbetsmarknaden, eller för att göra det ännu tydligare på arbetsplatsen. Där det är ett faktum att det råder en väldigt stor obalans i maktförhållandet, där den som är anställd har i förhållande till arbetsgivaren mindre kontroll över sin situation. Arbetsgivaren besitter redan idag den yttersta kontrollen över arbetsliv och arbetsförhållanden.

Att då göra ytterligare försämringar i detta maktförhållande för den anställde är helt oacceptabelt från vår sida. I tider där människor mer än någonsin är beroende av trygghet och stabilitet har det lagts fram en utredning som är direkt ett slag i ansiktet på hela arbetarklassen.

Arbetsmarknadens parter har visat på att de är redo att göra allt de kan för att rädda både jobb och företag, och som tack riskerar nu arbetarna mer otrygghet istället för trygghet. LAS-utredningen visar på faktiska försämringar för arbetarnas maktförhållande, och enbart en stor vinst för arbetsgivarna. Socialdemokratin får aldrig tillåta den presenterade LAS-utredningen gå från lagförslag till lagstiftning.

Skulle detta förslag bli verklighet kommer rätten till organisering sättas i gungning. Vem kommer våga säga ifrån när något är fel om man riskerar att bli av med jobbet? Vem kommer våga gå med i ett fackförbund om man riskerar att bli av med jobbet? Vem kommer våga gå en facklig utbildning om man riskerar att bli av med jobbet? Istället för att blicka framåt tar vi sikte på 1930-talet och anser detta är det bästa vi kan uppnå.

Socialdemokraterna måste markera för vilka man är ett politiskt parti. Den socialdemokratiska politiken måste alltid stå över regeringens politik. Detta ska inte vara något som distrikten tvekar på. Göteborgs partidistrikt har alltid, både historiskt och idag, haft en stark facklig förankring i det lokala politiska arbetet. Vår roll är att även nu ställa oss sida vid sida med LO. Därför anser vi att det är av yttersta vikt att Socialdemokraterna som nationellt parti visar vart de står, och markerar att vi alltid kommer stå på arbetarnas sida.

Distriktsstyrelsen och det facklig-politiska utskottet i Göteborg har ställt sig bakom skrivelsen.

facebook Twitter Email