Diskussionen om en ekonomi för demokrati har bara börjat!

Under hösten har partidistriktet arrangerat mötesserien ”Ekonomi för demokrati”. Ett initiativ som började med att en medlem fick en idé och skrev en motion till vår höstkongress 2019.

Förra året gick flera medlemmar ihop och skrev motioner om att samhällsekonomin behöver regleras mer för att bättre tjäna vanligt folk. Socialdemokraterna har alltid kämpat för att samhällsekonomin ska gynna alla och inte enbart ett fåtal. Men de senaste decennierna har ojämlikheten ökat medan ett fåtal dragit ifrån ekonomiskt.

Motionärerna levererade en rad kloka förslag som om de genomfördes skulle stärka arbetarnas rätt, göra skatterna mer rättvisa och reglera marknaden ytterligare. Dessutom föreslogs att partidistriktet tar initiativ till en bred diskussion i syfte att åstadkomma fler förslag för ekonomisk rättvisa. Mötesserien är alltså ett resultat av detta.

Först ut var riksdagens skatteutskotts ordförande Jörgen Hellman (S). Han pratade om den politik Socialdemokraterna driver just nu för att åstadkomma rättvisare skatter och vad han tycker att partiet borde fokusera på framöver. Mötesseriens andra del gästades av Jesper Roine, nationalekonom och medskapare till den franske nationalekonomen Thomas Pikettys bok ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” som skapat stor uppståndelse med sina slutsatser om den skenande ojämlikheten i världen. Jesper och mötesdeltagarna diskuterade den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och hur de stora klassklyftorna kunnat uppstå. Mötesseriens tredje del gästades av Katrine Marçal, kolumnist på DN och författare bland annat till boken ”Det enda könet”. Mötet bjöd på en väldigt intressant och viktig diskussion om den rådande ekonomiska ordningen utifrån ett feministiskt perspektiv.

Mötesserien är nu alltså över. Nu tar istället diskussionen fart: Vad blir socialdemokratins nästa steg för att skapa en ekonomi för demokrati? Kanske är det just din idé som genom en motion pekar ut nästa stora reform!

facebook Twitter Email