Dialog lyfter Göteborgs näringsliv

Idag beslutade kommunstyrelsen att starta upp den strategiska näringslivsdialog som sedan tidigare planerats. Näringslivsdialogen innebär att Göteborgs ledande politiker regelbundet ska träffa företrädare för näringslivet och akademin. – Äntligen blir det verkstad av dessa mycket lovande planer, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson.

Redan idag förs det samtal i olika konstellationer. Dagens beslut i kommunstyrelsen innebär att näringslivsfrågorna flyttas ännu högre upp på den politiska dagordningen. Åtminstone tre gånger per år ska centrala näringslivsfrågor diskuteras på högsta nivå. Innovationer, infrastruktur, konkurrenskraft, kompetensförsörjning och hållbarhet kommer att vara givna teman.  

–  Mycket görs redan bra på näringslivsområdet. Men vi kan bli ännu bättre om vi förstår varandras behov. Näringslivet, akademin och politiken behöver jobba tillsammans. Genom ett stärkt företagsklimat skapar vi fler jobb, fortsätter Ann-Sofie Hermansson.

Det blir kommunstyrelsens arbetsutskott som från politikens sida tar hand om dialogen. Mötena ska förberedas av Business Region Göteborg. 

– Dialogen är efterlängtad. Den kommer att lyfta näringslivsfrågorna och bli ett viktigt verktyg i arbetet med att ytterligare stärka företagsklimatet i Göteborg, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S). 

facebook Twitter Email