Det västsvenska paketet ger fler jobb

 

Alla göteborgare skall kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro. Därför behövs det Västsvenska paketet för fler jobb, bättre tillväxt och en hållbar miljö.

Artikel av Johan Nyhus (S), ordförande Trafiknämnden Göteborgs Stad och Ulrika Frick (MP), ordförande Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

I debatten hävdas det ibland att satsningen på Västlänken gör det svårt eller omöjligt att utveckla framtidens kollektivtrafik i Göteborg och kranskommunerna. Sanningen är att det inte finns någon sådan motsättning. Satsningarna är tvärtom beroende av varandra, skriver Ulrika Frick (MP) och Johan Nyhus (S).

Vi har en politisk ambition som handlar om att få fler av de som reser med bil att i stället välja att resa mer hållbart, till exempel med kollektivtrafiken, att gå, cykla eller samåka. Detta är inte ett arbete som utförs av någon part på egen hand, utan sker i samverkan mellan bland annat kommuner, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Vi arbetar nära tillsammans för att planera var bostäder byggs, hur kollektivtrafiken ska utformas, hur nya resvanor ska uppstå, med mera.

I Göteborg med omnejd finns stora möjligheter att få fler att resa kollektivt, och därför har satsningar gjorts på till exempel busskörfält, en ny Alependel och nya pendeltåg. Detta har ökat resandet med kollektivtrafiken kraftigt under 2013, tågresandet ökade med hela 15 procent.

Ännu smidigare

Att tågresorna blir fler ligger helt i linje med den målbild för tågtrafiken som den rödgröna politiska ledningen processat fram och som är antagen av regionfullmäktige. För Göteborgarna är det redan i dag möjligt att låta bilen stå hemma och i stället sätta sig med en bok eller laptop på tåget till Trollhättan och vara framme på mindre än 40 minuter. Det är svårslaget.

Och det ska bli ännu smidigare. Fram till år 2035 ska antalet personresor med tåg trefaldigas. Fler tåg och avgångar innebär att det ska gå snabbare och bli lättare att nå olika delar av Västra Götaland, för de 1,6 miljoner invånare i 49 kommuner som i dag bor här.

För att kunna hantera denna trafikökning i ett system som redan i dag är ansträngt, kommer Västlänken att bli en viktig bit av pusslet. Längre perronger och ett utbyggt järnvägsnät är andra pusselbitar.

Större arbetsmarknad

Västlänken behövs för Västra Götaland och den behövs för Göteborg, eftersom Göteborg behöver effektiva förbindelser med omvärlden. För invånarna innebär det konkret att arbetsmarknaden blir större än tidigare och möjligheterna fler.

Samtidigt ska antalet resor med kollektivtrafiken totalt sett fördubblas, mellan år 2006 och 2025, och när tågresandet ökar mellan orterna kommer fler att resa med den lokala kollektivtrafiken. En stor del av ökningen kommer att ske i Göteborgsområdet, därför är det viktigt att det finns planer för hur den lokala kollektivtrafiken ska lösa detta.

Tillsammans arbetar Göteborg, kringliggande kommuner och Västra Götalandsregionen med att ta fram en målbild för den lokala kollektivtrafiken, som kommer att beskriva behoven fram till år 2035. Framtiden kommer att kräva andra lösningar än de vi har i dag. Inte minst när det gäller kollektivtrafikens möjlighet att ta emot fler resenärer och samtidigt erbjuda dem en snabb, smidig och bekväm resa.

Välkomnar debatt

I det arbetet går det inte att ställa Västlänken i motsats till andra kollektivtrafiksatsningar. De är delar av en helhet, och de drar åt samma håll; att möjliggöra ett fortsatt kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken, för en bättre miljö, fler jobb och bättre folkhälsa. Så att Västra Götaland som region, på allvar, ska kunna erbjuda invånarna alla de möjligheter som finns här, oavsett om vi råkar bo i Göteborg, Vara eller Munkedal.

Vi välkomnar debatten om kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Det gör att vi tillsammans kan hitta de bästa lösningarna för framtiden. Vår ingång i debatten är att vi tror på de möjligheter Västlänken ger och att vi vill skapa en dynamisk framtid, i Göteborgsområdet och i Västra Götaland.

Publicerad på GP debatt 25 februari 2014.

facebook Twitter Email