Det är allvar nu för skolan skriver Damberg och Johansson

 

Sverige tål inte fler skattesänkningar på skolans bekostnad. Vi lägger därför nära fyra miljarder mer än regeringen på satsningar i skolan. Vi är nämligen fast beslutna att vända den svenska skolans negativa utveckling, skriver Mikael Damberg (S) och Anna Johansson (S) på GP debatt.

En av Sveriges viktigaste framtidsutmaningar är att vända utvecklingen i skolan. En bra skola är nyckeln till framtidens jobb och stärkt konkurrenskraft, men framförallt till människors frihet att forma sina egna liv. I dag träffar vi elever och lärare i Göteborg för att samtala om hur vi tillsammans kan skapa en skola som ser och hjälper varje barn att nå sin fulla potential.

Under de senaste åren har vi sett kraftigt sjunkande kunskapsresultat i svensk skola. Den senaste Pisa-undersökningen visade att svenska skolungdomars matematikkunskaper försämrats ytterligare i förhållande till omvärlden. Inget annat land har ett så stort tapp som Sverige. De sociala klyftorna ökar och föräldrarnas utbildningsbakgrund blir alltmer avgörande för hur det går i skolan för våra barn.

Tål inte fler skattesänkningar

Det är allvar nu. Sverige tål inte fler skattesänkningar på skolans bekostnad. I årets budget har regeringen lagt 20 gånger mer resurser på skattesänkningar än på skolan. 

Vi socialdemokrater vill i stället göra kraftfulla investeringar i skolan. Vi menar att svensk skola måste stärkas i grunden. Sammantaget lägger vi därför i 2014 års budget nära fyra miljarder mer än regeringen på satsningar i skolan. Vi är nämligen fast beslutna att vända den svenska skolans negativa utveckling. 

Det är dags att staten tar ett större ekonomiskt ansvar för skolan så att alla kommuner ges möjlighet att göra de investeringar som svensk skola förtjänar och behöver. För en kommun i Göteborgs storlek innebär vår skolinvestering runt 200 miljoner kronor extra om året. Pengar som ska gå till mindre klasser, förstärka investeringar i lärarna, utökad sommarskola, läxhjälp och fler speciallärare. Några av de reformer vi satsar på är sommarskola för de barn som inte når eller riskerar att inte nå målen, läxhjälp för alla elever, investeringar i lärarna och stöd till de skolor som har tuffast förutsättningar. Men störst vikt lägger vi på mindre klasser under de första skolåren.

Vinner alla elever på

För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential i skolan måste dagens stora klasser bli mindre. Det ger nämligen lärarna mer tid med eleverna så att varje elev kan få stöd i sin utveckling och lugn och ro i klassrummet. Det vinner alla elever på. Den som har svårigheter i skolan kan få tidigt och kraftfullt stöd och den som har lätt att lära får tid och stimulans att nå ännu längre. Små klasser ger helt enkelt möjlighet till en högre kvalitet på undervisningen. Det är avgörande eftersom det inte finns något viktigare för en elevs resultat i skolan än att möta skickliga och engagerade lärare.

Detta stöds av såväl internationell som svensk forskning. Klasstorlek har betydelse för elevernas resultat och att effekten är störst för de yngsta eleverna. Socialdemokraterna vill därför investera två miljarder för mindre klasser i lågstadiet, från förskoleklass till årskurs 3. Med den här insatsen kan vi minska antalet elever med fem elever i stora klasser. Det kommer tillsammans med vår satsning på fler specialpedagoger och tidiga insatser att göra skillnad.

Vi investerar också en miljard i lärarnas kompetensutveckling och karriärmöjligheter och stöd till rektorerna. Forskningen kan inte vara tydligare: lärarna är skolans viktigaste resurs. Vårt mål är att rektorer och lärare ska känna att samhället har tillit till deras kompetens. Politiken ska skapa förutsättningarna för lärarna att göra ett bra jobb ? men inte bestämma hur det ska utföras. Det är lärarna som är proffs på undervisning.

Dags att välja väg

Det börjar bli dags att välja väg nu. Vill vi ha ett samhälle där man prioriterar kortsiktiga skattesänkningar varje gång man har chansen ? eller ska vi göra gemensamma investeringar i det som bygger Sverige starkt inför framtiden?

Vi socialdemokrater är tydliga. Nya investeringar i skolan kommer att gå före fler skattesänkningar om vi får mandat att styra Sverige efter höstens val.

 

Mikael Damberg (S)
gruppledare Socialdemokraterna riksdagen

Anna Johansson (S)
ordförande Socialdemokraterna Göteborg

facebook Twitter Email