Den sakpolitiska överenskommelsen och fredagens statsministeromröstning

Stefan Löfven meddelade igår talmannen att han är fortsatt redo att nomineras som statsminister och att gå till omröstning på fredag.

Överenskommelsen binder de fyra partier som ingått den på de områden den omfattar. Den ligger fast. Den samlar den största konstellationen som gör det möjligt att ta itu med Sveriges utmaningar och problem. I övriga sakfrågor kan såväl Centern och Liberalerna som Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbeta med andra partier.

Förslagen i denna överenskommelse kan handlingskraftigt möta dessa utmaningar genom att låsa upp gamla knutar och åstadkomma systemförändringar som kan vara stabila över tid. Våra partier har skilda ideologiska utgångspunkter men förenas i försvaret av den liberala demokratins grunder; en stark rättsstat, ett orubblig skydd för den enskilda människans fri-och rättigheter, motstånd mot främlingsfientlighet, oberoende fria medier, jämställdhet, jämlikhet och lika förutsättningar oberoende av bakgrund.

Partierna som slutit denna överenskommelse är överens om ett budgetsamarbete samt om ett samarbete som begränsas av de politiska frågor som framgår av överenskommelsen. Samarbetet gäller budgetår för budgetår, så länge som partierna är överens om dess fortsättning, med inriktningen att samarbetet ska löpa hela mandatperioden.

Genom denna överenskommelse accepterar Centerpartiet och Liberalerna att Stefan Löfven väljs som statsminister för att leda en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.

Nu har vi chansen att sätta punkt för fyra månader av politisk osäkerhet i Sverige och få en handlingskraftig regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna.

facebook Twitter Email