Delta i politikutvecklingen

Socialdemokratin i Göteborg är i ständig utveckling. Orättvisorna tar sig nya uttryck och verktygslådan förbättras. Därför har vi initierat ett politikutvecklingsarbete inom vilket vi utsett sju politikutvecklingsutskott. Syftet är att de ska vara folkbildare inom sina områden, politikutveckla samt ge möjlighet för medlemmar att engagera sig i sakfrågor.

Delta du också. Läs mer och hitta kontaktpersoner här:

Arbets- besöks och näringslivsutskottet

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet

Utbildningsutskottet

Klimat- och miljöutskottet

Sociala utskottet

facebook Twitter Email