Därför åkte jag till Rom istället för Almedalen

I år missade jag Almedalen för första gången på 8 år, tror jag om jag har räknat rätt. Istället reste jag till konferens med FAO i Rom. FAO är en myndighet inom FN och fokuserar framförallt på klimat, jordbruk och livsmedelsförsörjning. Jag och ytterligare en kollega från riksdagen ingick i den svenska delegationen som leddes av statssekreterare Elisabeth Backteman.

Utöver att följa och delta i konferensen träffade vi Sveriges ambassadör och deltog även i ett par middagar tillsammans med delegationer från olika länder. Drygt 150 länder fanns nämligen representerade på plats.

Vi hade också möjlighet att träffa experter på plats inom olika områden som FAO arbetar med. Diskussioner om livsmedelsförsörjning och det viktiga arbetet som FAO gör i samarbete med utvecklingsländer togs upp tillsammans med en hel del annat. Idag har vi en situation där en tredjedel av jordens befolkning är antingen undernärd eller överviktig. Så tillgången till mat samt vad vi sedan äter är viktiga frågor för såväl hälsa som för klimat. Och just klimatfrågan är något som ligger oss svenskar varmt om hjärtat. Förutom att vi sedan alldeles nyligen har fått världens mest progressiva klimatlagstiftning beslutad i Sveriges riksdag så är Sverige också största bidragsgivare till FN:s gröna klimatfond. Det är naturligtvis något att vara stolt över, samtidigt som uppföljningen av fondens medel är viktig.

Värt att notera var att USA:s delegation i sitt tal valde att inte med ett ord nämna klimatarbete eller Parisavtalet (som president Trump tidigare meddelat att man avser att lämna). Trist, men samtidigt var det hoppfullt att se det engagemang som finns såväl inom medlemsländerna som inom FN som helhet för de här viktiga, avgörande framtidsfrågorna.

Till sist, om jag ångrar att jag valde bort Almedalen? Inte alls. Gotland är en fantastisk ö, och Almedalen en bra mötesplats på många sätt. Men såväl Rom som konferensen hade också en hel del att erbjuda kan jag säga.

Nu väntar några veckor av lugnare tempo hemma ibland annat Göteborg. Så det återstår för mig att önska en riktigt trevlig sommar!

facebook Twitter Email