Dags för nollvision på jobbet

I trafiken finns en nollvision för att minska dödsolyckorna. Det borde vara en självklarhet även i arbetslivet, skriver Jan Nilsson, LO Göteborg, och Olle Ludvigsson (S).

I Sverige dör i snitt en person i veckan på sin arbetsplats. Det är helt oacceptabelt. På fredag uppmärksammar IF Metall och andra fackföreningar detta ytterst allvarliga faktum genom arrangemang i Göteborg och över hela landet. Budskapet är att det måste etableras en nollvision för dödsolyckor på jobbet och att arbetsmiljöarbetet i linje med den visionen måste stärkas.

Regeringen har genomfört en generell nedmontering av arbetsmiljöarbetet. För att komma vidare i kampen mot dödsolyckorna behövs nu en ordentlig upprustning och en nollvision som kräver en rad åtgärder:

Ordentlig upprustning

* Anslagen till Arbetsmiljöverket måste höjas så att fler inspektioner kan utföras. Täta inspektioner är ett utmärkt sätt att komma till rätta med missförhållanden.

* Arbetsmiljöforskningen måste utökas och samordnas inom ramen för ett nationellt centrum. Att öka och uppdatera kunskaperna är viktigt för att kunna förebygga olyckor.

* Större resurser måste satsas på utbildning av skyddsombud. Ombuden är ovärderliga i arbetet med att skapa säkra arbetsplatser.

* Nya regler måste utarbetas för att se till att arbetsgivare tar ett tydligt arbetsmiljöansvar för alla som finns på en arbetsplats ? inklusive inhyrd arbetskraft och anställda hos underleverantörer. Bristfällig samverkan mellan olika aktörer leder inte sällan till olyckor.

* Polisens hantering av misstänkta arbetsmiljöbrott måste effektiviseras så att alla ärenden hinner utredas innan preskriptionstiden går ut. I dag klarar alltför många utredningar inte tidsramen. Om fler brott följdes av rimliga straff skulle det ge viktiga signaler.

Jan Nilsson

ordförande LO Göteborg 

Olle Ludvigsson (S)

EU-parlamentariker, f d ordförande Volvo Verkstadsklubb

Tidigare publicerad på GP-debatt 15 januari 2014.

 

Läs även Olle Ludvigssons uppföljande blogginlägg på temat på sgoteborg.se

 

 

 

facebook Twitter Email