Dags att börja investera i 8-miljonersstaden

 

Den europeiska ekonomin haltar. Tillväxten står på noll och arbetslösheten är skyhög. I Sverige är tillväxtsiffrorna låga och arbetslösheten högre än i jämförbara länder. För att på ett hållbart sätt få fart på hjulen krävs långsiktiga framtidssatsningar. Investeringar i gränsöverskridande infrastruktur är då ett nyckelområde. För Göteborg är planerna på att med järnväg skapa en 8-miljonersstad längs västkusten särskilt intressanta. Regeringen måste nu ge dessa planer en ärlig chans.

Vad det handlar om är att av regionen Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn göra en 8-miljonersstad. Planerna har arbetats fram i EU-projektform under några år. Tanken är att genom en rejäl uppgradering av järnvägen knyta städerna närmare varandra och samtidigt knyta hela regionen närmare kontinenten. Eftersom Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland håller på att realiseras är det första steget redan taget.

Potentialen är betydande. Transportbehovet på denna sträckning växer mycket snabbt. Järnvägen är långsam och underdimensionerad. Vägarna är redan tungt belastade och kommer på lite sikt inte att ha tillräcklig kapacitet. Större volymer kommer att behöva slussas till och från Göteborgs hamn. Genom 8-miljonersstaden skulle problemen kunna mötas med en lösning som ger solklara mervärden när det gäller miljö, tillväxt, jobb och konkurrenskraft.

Ett givet första steg i satsningen vore att bygga dubbelspår mellan Oslo och Göteborg. Även på andra punkter längs sträckningen finns goda möjligheter att via förstärkningar av existerande spår öka hastighet och kapacitet. I det längre perspektivet bör inriktningen vara att bygga en höghastighetsbana. Med en sådan skulle restiden mellan Oslo och Köpenhamn kunna kortas från över 8 till 2,5 timmar. Därmed skulle i stort sett hela regionen hamna inom pendlingsavstånd. Detta skulle generera en mycket positiv regional dynamik.

Tyvärr finns det en bromsklots: den svenska regeringen. Där är ointresset kompakt. Snudd på pinsamt blev detta före jul. Den norska regeringen förklarade att man kommer att satsa ca 100 miljoner på en utredning om att bygga ut järnvägen Oslo – Göteborg. I stället för att aktivt välkomna detta förmådde den svenska infrastrukturministern knappt reagera. Det enda norrmänen fått med sig från svenskt håll är något slags lågprioriterad koordinering på tjänstemannanivå.

Det är nu hög tid för regeringen att tänka om. Att börja investera i 8-miljonersstaden skulle kunna ge utmärkt utdelning. Tillväxt- och jobbmöjligheterna är alltför bra för att nonchaleras. Satsningar av detta slag är vad Sverige och Europa nu behöver.

 

Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S)

Mariya Voyvodova, kandidat för S till EU-parlamentet

 

 

 Tidigare publicerad på GT-debatt

facebook Twitter Email